Екопътека заменя старото сметище на Самоков

  • 07 август 2020, 13:01
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2

Екопътека може да замени старото сметище в Община Самоков. За идеята сподели кметът Владимир Георгиево. Рекултивирането на старото депо за твърди битови отпадъци в село Драгушиново е един от най-важните екологични проекти на общината. Той е част от решаването на един дългогодишен проблем - сметището е незаградено и често отпадъците се връщат на битпазарите в града от местните роми.

Дейностите по рекултивирането трябва да приключат до края на този строителен сезон, след което предстоят три години, в които ще тече озеленяване и други дейности. Предвижда се теренът да бъде изравнен, да се постави зелен слой трева и да бъде залесен.

Община Самоков бе одобрена за финансиране на проекта за рекултивация на сметището в местността Катранджия и сключи договор за финансиране с МОСВ. Средства се отпускат на общини, изградили регионални центрове за управление на отпадъци. ПУДООС ще осигури средствата, необходими за изпълнение на техническата рекултивация на депата, а задължение на общините е да бъде финансирана тригодишната биологична рекултивация.

С приключване на изпълнението на проекта ще бъде ликвидирана една екологична язва на територията на община Самоков.