Експерти от бизнеса помагат за дигиталната трансформация на София

  • 09 октомври 2020, 11:02
  • Default profile Автор Джейн Димитрова
Medium 1

Само преди дни се проведе първата среща на Дигиталния борд на София. Какво е заложено в Стратегията за дигитализация, какви са основните цели на борда и как ще изглежда столицата след дигиталната си трансформация - по тези въпроси разговаряме със заместник-кмета по направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'' Генчо Керезов, който пое и ръководството на Съвета на борда.

Г-н Керезов, кои са ключовите моменти в Стратегията за дигитализация и какви са основните цели на борда?

Стратегията е създадена по методология на Европейската комисия и е базирана на анализ на дигиталната зрялост на София и на работни групи с участието на експерти-консултанти и на над 100 местни заинтересовани страни. Целите, заложени в Стратегията, е София да се възползва от развития местен сектор на информационните и комуникационни технологии, като стане създател на пазари за иновативни дигитални решения и техен първи ползвател, оптимизира вътрешните си процеси и направи администрацията по-отворена към гражданите. Сред препоръките в Стратегията е и създаването на Дигитален борд.

Целта на борда е да съветва заместник-кмета по направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие” относно изпълнението на Стратегията и въвеждането на нови дигитални технологии, допринасящи за повишаване качеството на общинските услуги, комуналните услуги и инфраструктура. Бордът дава съвети на заместник-кмета относно инициативите за интелигентни градове, подбора, оценката, приоритизирането и финансирането на технологичните решения и проектите за интелигентни градове, които трябва да бъдат приложени.

Как един двумилионен град с хилядолетна история може да бъде дигитално трансформиран?

София е 14-ият най-голям град в ЕС. Трансформацията на такъв град не е лесна задача. Трябва да търсим баланс между скоростта, с която променяме нещата навън, и оптимизирането на вътрешните си процеси. Краткият отговор на въпроса е “внимателно” - първо трябва да прегледаме самия процес, който ще дигитализираме, да го оптимизираме и едва тогава да преминем към прилагане на технология върху него. 

Кои са приоритетните сфери, към които ще бъде насочен Дигиталният борд?

Консултиране по стратегически и технически въпроси в приоритетните сфери по Стратегията. В първото заседание обсъдихме множеството дейности в комплект, които да поставим на гласуване в СОС, и занапред ще влизаме в конкретика дейност по дейност, в зависимост от Плана за действие.

Как ще работите с участниците в борда – по какъв начин ще се вземат решения и какви са стъпките, за да станеш партньор по проекта? 

Дигиталният борд е орган с изцяло консултативни цели, а не за вземане на решения. Бордът няма фиксирани членове - той е отворен и участието в него се осъществява с покана от страна на екипа ни. Участниците в борда споделят експертиза и насоки за най-добрите практики, както и съвети относно конкретни решения, които трябва да бъдат взети от Столичната община. Всеки от участниците съветва заместник-кмета и в индивидуално качество, когато е необходимо. 

Кои са световните практики, които искате да внедрите в работата на Дигиталния борд?

Преди създаването на борда екипът ни проучи работата на такива структури при други световни лидери в сферата на интелигентните градове. Примери за това са Лондон в Европа, Атланта, Сиатъл и Сан Хосе в САЩ. По техен пример поканихме местни лидери от технологични компании и бизнес асоциации наред с представители на академичните среди. Планираме да провеждаме срещите на всеки 3 месеца и да обсъждаме стратегически и технически въпроси, за да могат експертите от бизнеса да ни съдействат за вземане на правилните решения за дигиталната трансформация на София.

Какъв очаквате да бъде крайният резултат? Как ще изглежда дигитална София?

Екипът на Innovative Sofia винаги е работил тясно с бизнес средата в София. Вярвам, че в резултат на Дигиталния борд правим поредната крачка в посока успешна синергия между всички заинтересовани страни, която е ключова за постигането на целите, заложени в Стратегията.

Работим София да стане по-ефективна, по-иновативна, по-зелена, с по-високо качество на живот. София ще бъде град - създател на пазари, първи клиент за местните иновативни решения и техен “промоутър”.