Експерти си казаха думата: Бедечка ще е парк

  • 18 декември 2020, 08:31
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%87%d0%ba%d0%b0

Експертният съвет по устройство на територията (ЕСУТ) в Стара Загора, заедно с проектантите на новия общ план на общината, потвърдиха още веднъж, че Бедечка ще е парк.

Преди дни излязоха протоколите от онлайн заседанието на съвета, който е основен в приемането на подобни документи. В него бяха разгледани възраженията и предложенията по новия Общ устройствен план на общината, който е в процедура по приемане. Възражения срещу парка са отхвърлени, отхвърлен е и поредният опит за прокарване на четирилентов булевард през зелената площ.

Наскоро ОУП на града беше частично променен и статутът на Бедечка като парк беше върнат. Сега, в протокола от експертния съвет, отново е записано: „Потвърждаваме изменението на ОУП за района на парк „Бедечка", което се приема за целесъобразно".

А непосредствено преди това отново е отхвърлена идеята за улица през парка. Промяната е направена в интерес на запазване на целостта на парк „Бедечка". Проектантският колектив на ОУПО поддържа приетото изменение на ОУП, при което продължението на ул. „Августа Траяна" не преминава през въпросната територия и е предвидена корекция с алтернативен маршрут в Транспортната схема.

В голяма степен е уважено и становището на сдружението „Запазете Бедечка". Със становището защитниците на Бедечка постигнат нова запазена зелена територия в другия голям старозагорски парк „Бранителите на Стара Загора", както и запазването на още няколко територии в града като зелени пространства – след като в проекта бяха отбелязани като пространства за други дейности.