Електропастири край 4 езера в Пирин спират животни

  • 20 юли 2020, 13:03
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium 44

Дирекция „Национален парк Пирин” монтира временни електропастири около Башлийско езеро и три от Спанаполските езера. Съоръженията ограничават движението на пашуващите домашни животни около естествените водоми. В същото време не спират достъпа на домашните и дивите животни да пият вода, както и движението на туристите по туристическите пътеки.

Управата на НП „Пирин” съветва планинарите да бъдат внимателни при близък контакт с електропастирите. Такива соръжения ще бъдат поставени и около Първо Превалско езеро, и около Тевно езеро. Те се захранват със слънчеви батерии и са поставени върху естествени материали, без да се нарушават теренът и растителната покривка.

Съоръженията ще се премахнат, след като се изследва влиянието на антропогенни дейности в непосредствена близост до езерата, които биха довели до промяна във водния режим, видовия състав, химичните показатели, както и до понижение нивото на водата, утъпкване на бреговете и вток на органично натоварени води.

Дейностите са изпълнени по за подобряване на  природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Финансирането е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.

Снимки: НП "Пирин"