Кметства и кметски наместници

Кмет на кметство Беброво 
Николай Емилов Колев     
тел: 06152 / 2345

Кметски наместник Блъсковци     
Катя Стоянова Цветкова     
06151 / 6696

Кметски наместник Бойковци    
Севжан Алиева Османова  
06152 / 2548

Кмет на кметство Буйновци     
Стефан Любчев Котуков     
06154 / 2220

Кметски наместник Гърдевци    
Стефка Драганова Христова    
06158 / 2319

Кметски наместник Дрента    
Георги Николов Георгиев 
06151 / 8570

Кмет на кметство Илаков рът     
Йордан Петков Йорданов
06151 / 5752

Кмет на кметство Каменари    
Стела Венциславова Михайлова
06152 / 2570

Кмет на кметство Константин     
Стоян Симеонов Комитов
06155 / 2626

Кметски наместник Костел    
Донка Александрова Златева  
06150 / 3342

Кмет на кметство Майско    
Зоя Андонова Ангелова    
06155 / 2253

Кметски наместник Марян    
Сийка Кирилова Николова    
06150 / 3565

Кметски наместник Мийковци     
Евгения Христова Кандева    
06151 / 8456

Кмет на кметство Палици    
Стефан Кирилов Иванов
06152 / 2373

Кметски наместник Руховци     
Стоян Сотиров Вараджаков    
06151 / 5724

Кметски наместник Средни колиби   
Снежана Димитрова Стоянова
06158 / 2263

Кметски наместник Тодювци     
Росица Недялкова Стефанова     
06151 / 8061

Кметски наместник Чакали    
Силвия Димитрова Йорданова    
06150 / 3341

Кметски наместник Яковци     
Стефан Стефанов Димитров     
06151 / 5712