Енергетици подкрепят ощетени студенти и ученици

  • 16 ноември 2018, 16:27
  • Default profile Автор Цвети Василева
Medium %d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8 %d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%80%d0%93%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb

Енергийната „КонтурГлобал Марица Изток 3“, собственик на топлоцентрала край Гълъбово, подкрепи ученици и студенти да продължат образованието си.

В Стара Загора фондация „Бикоуз“ посрещна стипендиантите на програмата „Готови за успех“ за тринадесета поредна година. Инициативата подпомага отлични ученици в 12 клас и студенти в държавни учебни заведения, изгубили единия или двамата си родители, или израснали в специализирана институция.

През 2018 г. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отново застана до дългогодишните си партньори от фондация „Бикоуз“. Компанията подкрепя инициативата като част от своята програма „Дарителство по ведомост“. Служителите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отделят средства ежемесечно за тази кауза под формата на индивидуални дарения, които компанията удвоява.

Стипендиите са осигурени изцяло от дарения, за 2018/2019 г. стипендии получават 22 ученици и 69 студенти. Водещ критерий при избора на кандидати е техният среден успех, а като минимум те трябва да имат над 5.00 за студенти и над 5.50 за ученици. Броят на стипендиите „Готови за успех“ зависи от сумата на набрани през годината дарения. Стипендия за студент осигурява 2000 лева, а за ученик в 12-ти клас – 1000 лева.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ подкрепя младежите, не просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключителни постижения, отличен успех и са целенасочени, мотивирани и активни. Чрез тази програма стипендиантите не само имат възможност да продължат образованието си, но и да получат подкрепа за старт в кариерата и да се запознаят с водещи работодатели.