Европа ни натиска: 70% ваксинирани до лятото

  • 19 януари 2021, 19:10
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium medical 5835701 640

Два дни преди срещата на европейските лидери относно координирания отговор на кризата, предизвикана от COVID-19, Европейската комисия определи редица действия, необходими за засилване на борбата с пандемията.

Според комисията е необходимо ускоряване на ваксинацията в целия ЕС:

До март 2021 г. най-малко 80 % от хората на възраст над 80 години и 80% от специалистите в областта на здравеопазването и социалните грижи във всяка държава членка следва да бъдат ваксинирани.

До лятото на 2021 г. държавите членки следва да са ваксинирали 70 % от всички навършили пълнолетие.

Комисията, държавите членки и EMA ще работят с дружествата, за да използват максимално потенциала на ЕС за увеличаване капацитета за производство на ваксини.

Комисията работи с държавите членки по сертификатите за ваксинация в пълно съответствие със законодателството на ЕС за защита на данните, което може да подпомогне приемствеността в грижите. До края на януари 2021 г. трябва да бъде договорен общ подход, за да се даде възможност бързо да се въведат в употреба сертификатите в здравните системи в целия ЕС и извън него.

Тестване

Държавите членки следва да актуализират своите стратегии за тестване, за да отчетат новите варианти и да разширят използването на бързи антигенни тестове.

Държавите членки следва спешно да увеличат геномното секвениране до най-малко 5 % и за предпочитане 10 % от положителните резултати от изследванията. Понастоящем много държави членки тестват под 1 % от пробите, което не е достатъчно, за да се установи прогресията на вариантите или да се открият нови варианти.

Пазар и движение

Следва да се прилагат мерки за допълнително намаляване на риска от предаване, свързан със средствата за пътуване, като например мерки за хигиена и дистанциране в превозните средства и гари.

Всички неналожителни пътувания следва да бъдат силно ограничени, докато епидемиологичната обстановка не се подобри значително. 

•Следва да се запази пропорционалният принцип на ограничения за пътуване, включително при тестване на пътуващите от райони с по-голяма честота на вариантите, пораждащи безпокойство.