Габриел стартира инициатива "Жени за киберсигурност"

  • 22 януари 2019, 16:37
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 1 1  3

Комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел днес даде начало на нова инициатива, наречена „Women4Cyber" (Жени за киберсигурност). Основната цел е да се насърчи по-голямото участие на жените с експертен опит от държавите членки в развитието на европейската киберсигурност и като цяло да се даде равен шанс на жените да се докажат в тази област, която често е смятана за мъжка територия.

Пред лидерите на най-големите организации в сферата на киберсигурността, българският еврокомисар наблегна на важността на инициативата за постигането на конкретни резултати за приобщаването и професионалното израстване на жените в сектора на киберсигурността в Европа.

"Киберсигурността става все по-важна за ЕС и потенциалът на жените трябва да бъде използван. Те имат какво да дадат в тази област и е нужно техните талант, знания и опит да бъдат признати, да им се предостави възможност да ги разгърнат. По-добрият баланс между половете в киберсигурността може да спомогне за посрещане на огромната липса на умения в тази област, което излага на риск сигурността на нашите европейски икономика, демокрация и общество", подчерта Мария Габриел.

Комисарят заяви своето очакване инициативата да допринесе за по-доброто кариерно развитие и участие на жените в сектора на киберсигурността. Инициативата е в изпълнение и на стратегията на българския еврокомисар за по-доброто представителство на жените в цифровия сектор, която лансира през 2018 г., включваща конкретни мерки. Те се фокусират върху подкрепата на жените и момичетата за придобиване на цифрови умения, преодоляване на половите стереотипи и насърчаване на предприемачеството сред жените.