Габрово въвежда метода Монтесори във всички забавачки

  • 12 март 2018, 12:50
  • Default profile Автор Михаела Благоева
Medium %d0%a2%d0%b0%d0%bd%d1%8f %d0%a5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0

Таня Христова е кмет на Габрово от 2011 г. до момента. Преди това е била началник политическия кабинет на Министъра по управление на средствата от ЕС, както и зам.-кмет с ресор "Устойчиво развитие" в Община Габрово. Христова е родена на 19 юли 1971 г. в Плевен и е завършила магистратура по английска филология и финанси във  Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Освен това има множество специализации в чужбина. Кметът на Габрово е семейна, с една дъщеря.

- Г-жо Христова, как община Габрово инвестира в образованието и младите хора?

- Културата и образованието са част от основните приоритети за развитието на община Габрово. И през тази година продължаваме да развиваме тези два сектора. В рамките на тазгодишния ни бюджет процентът от финансовия ресурс, насочен към развитие на култура и културни инициативи е близо 10%. Знаете, че в Габрово има доста културни обекти, различни музеи. Общината предоставя възможност за гражданския сектор чрез програма „Култура”, която финансира проекти с безвъзможна помощ до 15 хиляди лева през тази година. Образованието през последните години е изключително важен елемент от работата на общината. С европейска подкрепа и подкрепа от страна на местния бюджет успяхме да обновим физическите пространства на почти всички детски градини и училища. Тази година по ОП „Региони в растеж” ще трансформиране пространствата на две училища, които до този момент не бяха обновени. Уникалното при тях е, че те ще получат цялостно обновяване, както мерки за енергийна ефективност и вътрешно оборудване. Ще бъдат насочени усилия и за обновяване на дворните пространства и създаването на условия за различни спортове. Изключително важно нещо, което тръгва пилотно в Габрово през тази година, е въвеждането във всички детски градини на територията на общината на метода Монтесори, който е изключително интересен и ще даде възможност да развием способностите на учителите, връзката им с децата и родителите. Тази година фокусираме усилията си върху това да проведем обученията на екипите на детските градини и да закупим нужните материали. За да може от началото на учебната година, през септември - октомври, в първите групи в детските градини в Габрово методът да започне да се прилага. Това не е новост, тъй като миналата година започнахме пилотно в една от детските градини в Габрово и се оказа, че Монтесори е добър и интересен метод, който мотивира и вдъхновява и учителите, и децата, които изявяват и развиват уменията си, и родителите, които стават все по-активни в процеса, свързан с развитието на децата им извън семейната среда.

- Според Вас пред учениците в класните стаи не трябва да стоят учебници. Възможно ли е обаче да се случи и вървим ли вече по този път?

- Учебниците и учебните помагала трябва да бъдат само средствата за намиране на информацията, за цифрите и за фактите. За мен ролята на съвременния учител е да може да мотивира младите хора да решават конкретни казуси, които са свързани с житейски ситуации. Децата трябва да могат да работят с различни източници на информация и да могат да защитават своите тези. Вярвам, че това е бъдещето на образователната система, в която нямаме взаимозависима роля между учител и ученик. Напротив, имаме по-скоро възможността да се работи заедно, за да се развиват таланти. За да има хора, които усещат себе си като създатели, а не като такива, върху които само и единствено се въздейства.

- Каква е ролята на дуалното образование?

- Дуалната образователна система е много важна. Габрово бе един от първите градове, които се включиха в нея. Трябва да се засили участието на хората в инициативи, свързани с ученето през целия живот, за да се развиваме и обогатяваме. Важни са още дигиталните умения, предприемачеството, подкрепата за учителите. Нашите завършващи деца трябва да владеят още 2 езика, различни от майчиния им език. Трябва да създаваме възможности за младите хора. Да работим за приобщаващо училище, което да дава достъп на всяко дете до качествено образование.