Община Габрово е разположена в централната част на Република България, край река Янтра. На нейна територия минава една от най-важните пътни връзки, пресичащи България в направление север - юг, част от Трансевропейски транспортен коридор № 9 към Гърция и Турция. Общината се състои от 134 населени места.

Габрово е селище с уникална история. Развитието на района е белязано от градежа на крепостта “Градище” (IV-VI век) - военен лагер по време на Римската империя с цел охрана на ключовия Шипченски проход. Постепенно крепостта се превръща в малък градски център. Пътят и проходът определят привилегирования статут на Габрово като проходничарско (дервентджийско) населено място през първите векове от османското владичество, благодарение на което селището израства до един от важните занаятчийски и търговски центрове по българските земи. В края на XVIII и през XIX век за Габрово е характерен значителен напредък в обществено-икономически и просветно-културен план. Тук се развива един от първите индустриални центрове в страната въз основа на стотиците иновативни за това време и тази част от Европа производства и фабрики.

След освобождението, в новосъздадената държава, габровската интелигенция станала основа на държавната администрация, за която дала народни представители, първия министър-председател, министър на образованието и на войната.

На територията на община Габрово се намират емблематични за страната ни исторически, архитектурни и културни паметници. Тук е разположен архитектурно-етнографски комплекс "Етър“, пресъздаващ бита на типично селище от епохата на Възраждането; Соколският манастир “Успение Богородично”, чиято история е свързана с борбите за национално освобождение, и с дейността на Васил Левски, капитан дядо Никола, Цанко Дюстабанов; Архитектурно-исторически резерват “Боженци”, запазил атмосферата на българското село от XVIII в. и XIX в. Съхранени са над 100 автентични къщи на около 200 години.

В Габрово се намира Домът на хумора и сатирата - уникален културен институт за хумористично и сатирично изкуство, създаден върху основите на стара кожарска фабрика. Традиционният габровски карнавал и богатото нематериално наследство (габровският хумор, анекдоти, афоризми) са създали на Габрово имиджа на световна столица на хумора и сатирата.

В Габрово е открито Първото новобългарско светско училище - Априловската гимназия (1835 г.). Атракция за гостите на града са мостовете на река Янтра. Символ на Габрово е и паметникът на Рачо Ковача - легендарния основател на града.

На територията на община Габрово, в местността Узана, се намира географският център на България.

Официален празник:
17 май

Контакти: 

5300 гр. Габрово

пл. “Възраждане” 3

+359 66 818400

+359 66 809371

gabrovo@gabrovo.bg

www.gabrovo.bg