РУМЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА

КМЕТ на с. Поповци

 0886 067 190
 06714/2210
 popovci@gabrovo.bg

 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗПУКИ

 

ТЕОДОРА ГИНКОВА ТОМОВА

КМЕТ на с. Враниловци

 06713 2210
 vranilovci@gabrovo.bg

 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗПУКИ

 

РУМЯНА РУСЕВА КУШЕВА

Кмет на с. Гергини

 06714 2410
 gergini@gabrovo.bg

 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗПУКИ

 

МАРИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

Кмет на с. Гъбене

 06712 2210
 gabene@gabrovo.bg

 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗПУКИ

 

ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ЦВЯТКОВ

Кмет на с. Драгановци

 06718 2210
 draganovci@gabrovo.bg

 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗПУКИ

 

ВАСЯ ПАРАШКЕВОВА МИХАЙЛОВА

Кмет на с. Донино

 06710 2210
 donino@gabrovo.bg

 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗПУКИ

 

АНА ИВАНОВА БОЯНОВА

Кмет на с. Жълтеш

 06716 2210
 jultesh@gabrovo.bg

 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗПУКИ

 

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

Кмет на с. Музга

 06712 2410
 muzga@gabrovo.bg

 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗПУКИ

 

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА БОШНАКОВА

Кмет на с. Новаковци

 06718 2281
 novakovci@gabrovo.bg

 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗПУКИ

 

ДИЯНА ХРИСТОВА КОЛЕВА

Кмет на с. Чарково

 066 803770
 charkovo@gabrovo.bg

 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗПУКИ

 

КОЬО КЪНЧЕВ КОЕВ

Кмет на с. Яворец

 06739 2210
 yavorec@gabrovo.bg