1435311290
Oбщина

Генерал Тошево

ВИЖ общините (8 общини)

Община Генерал Тошево е разположена в Североизточен планов регион на България в област Добрич. Общината се състои от 42 градове и села. Центърът на община Генерал Тошево е Град Генерал Тошево. Общата ѝ площ е 986km2. 

Първите исторически сведения за общинския център Генерал Тошево датират от 1573 год. в списъците на джелепкешаните. Там селището е упоменато с името Касъм. Животът по тези красиви земи обаче е имало далеч преди това. Открити находки са датирани още от времето на трако-римската епоха. Знае се също, че на територията на общината са съществували и няколко римски крепости. 

Контакти:

Адрес: ул. Васил Априлов № 5

Телефон: 05731/20 20 

E-mail: mail@toshevo.org