Географската информационна система на Шумен е достъпна за граждани

  • 17 септември 2019, 18:05
  • Default profile Автор Даниела Стоянова
Medium %d0%b33

Интегрираната информационна географска система (ГИС) на Шумен вече е завършена и е достъпна за граждани. Досега наборът от данни бе на разположение само на служители на общината.

Чрез сайт шуменци могат да получат информация за кадастрални карта, регулационни планове, общ устройствен план, зелени площи, инфраструктура и други.

Интерактивната карта позволява визуализация на различни данни и извличане на описателна информация към тях. В системата е въведена разнообразна информация - за подземни и надземни комуникации, за местонахождението на дърветата, паркоместата, за кошчетата за боклук и контейнерите за дрехи и др.

ГИС бе представена днес от кмета Любомир Христов и заместник-кметът Боян Тодоров на брифинг в общината. „Досега системата бе достъпна само за служители на администрацията, но вече е възможно всички граждани, които се интересуват да получат информация от нея“, обясни Боян Тодоров. По думите му ГИС улеснява много комуникацията между гражданите и общинска администрация. „Много практически неща могат да се решат с нея. Досега Общият устройствен план на Шумен съществуваше само на карта и всеки заинтересуван от нещо по него трябваше да дойде в общината, за да се запознае с това, което му е нужно. Сега това е достъпно чрез системата“, каза още Боян Тодоров.

Кметът Любомир Христов допълни, че ГИС ще помага много на граждани, инвеститори. „Ако някой има желание да строи нещо, то чрез системата може да разгледа съответни парцели, да разбере дали там е допустимо строителство, например“, обясни ползите от системата Любомир Христов.

„За първи път в страната се изгражда толкова наситена с информация система. ГИС дава възможност да се надгражда и това ще се прави при всяка една промяна в града. Системата се поддържа и допълва от експерти в общината“, каза още Боян Тодоров.

Чрез ГИС община Шумен цели да съкрати сроковете за обслужване на граждани и фирми, както и по-ефективно да генерира своите официални удостоверителни документи като скици, справки, отчети, баланси и други административни документи. В ГИС градът е заснет и със специален дрон, който позволява да се видят в реални размери и подробности обектите. Системата има връзка и с Google, която позволява да се разходите из улиците на града.

ГИС е достъпна чрез сайта на община Шумен, като в нея е въведена и помощна секция за ползване на системата.