ГЕРБ против дистанционното обучение в русенските ясли

  • 28 март 2020, 18:12
  • Default profile Автор Галина Стоянова
Medium %d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b59

Общинското ръководство на ПП ГЕРБ в Русе се обяви против дистанционното обучение в русенските ясли, въведено от Общинска администрация. На 24.03.2020 г. в официалната страница на Община Русе бе публикувано прессъобщение, в което се казва, че към всяка детска ясла е създадена онлайн платформа, в която педагозите от детските ясли организират занимания за децата по различните образователни направления /социален свят, фина моторика, физическо развитие, говорни занимания, ключови представи/.

От текста става ясно, че още от 16-ти март, Общината е създала организация за реализиране на дистанционна педагогическа работа с децата, посещаващи детските ясли. Спуснати са указания към директорите на яслите да се работи по вече предоставен материал от детската ясла с цел утвърждаване. Включени са и свободни занимания с децата, което се изразява в слушане на музика, песнички, стихчета, театър за слушане, приказки и други. "Експертите от Община Русе би трябвало да са запознати, че основната форма на педагогическо взаимодействие в най-ранна детска възраст, се осъществява чрез игра и по никакъв начин чрез електронни устройства.

В подкрепа на гореизложеното можем да предоставим редица научни изследвания, които по категоричен начин доказват, че работата с електронни устройства пречи на когнетивното развитие на подрастващите. Точно поради това, законодателят в чл.56 на ЗПУО изрично е извел, че предучилищното образование се осъществява от детските градини. Освен това, в Наредба 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, ясно е разписано, че става въпрос за възпитание, а не за обучение. А именно: Чл. 16/1/ В детските ясли се осигуряват условия за нормално физическо и психично развитие и възпитание на децата чрез: т.3 организиране и провеждане на дейности, свързани с физическо и психично укрепване на децата. Ясно е, че всекидневното взиране в електронни устройства, по никакъв начин не кореспондира с т. 3.", се казва в позицията на ГЕРБ. 

Към днешна дата, прессъобщението е премахнато от страницата на Община Русе. Това означава ли, че такова електронно обучение не се осъществява в детските ясли /за деца до 3 години/?, питат от общинското ръководство. По думите им, факт е, че повечето коментари за обучението в електронна среда в яслите са силно негативни. "Насърчаваме идеята педагозите в детските ясли да помагат на родителите, като им предоставят интересни материали за занимания на децата, но не и да извършват електронно обучение. 

Остава отворен и въпросът, защо вместо в яслите, не се въведоха програми "Заедно ще се справим – игри и забавление у дома“ по примера на Бургас, Варна и София, където кметовете със свои заповеди разписаха условията за дистанционна форма на обучение в градините и на родителите вече се изпращат материали, които децата да оцветяват, рисуват и т.н.", се казва още в позицията до кмета.