Гешев погна ТЕЦ-овете на Ковачки

  • 13 февруари 2020, 11:02
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%93%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%b2

 

Върховната административна прокуратура (ВАП) възложи на министъра на околната среда и водите извършването на незабавна проверка за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, внесени от страни от Европейския съюз. Ще бъдат проверени ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Сливен“ и ТЕЦ „Перник“, съобщават от прокуратурата.

Извършването на проверката се налага предвид голямата обществена значимост на проблема и възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на хората в населените места в непосредствена близост до визираните инсталации, уточняват от държавното обвинение.

Предмет на проверката трябва да бъдат издадените разрешителни по реда на Закон за опазване на околната среда (ЗООС) и Закон за управление на отпадъците (ЗУО), включващи изгаряне на отпадъци. Ще се установява и дали дейността на ТЕЦ-овете по обезвреждане или оползотворяване на отпадъци съответства на разрешената им по реда на ЗООС и ЗУО.

МОСВ трябва да установи налично ли е задължителното оборудване в посочените дружества съгласно издадените разрешителни, както и кои са хората, извършващи идентична дейност с резултат замърсяване или увреждане на околната среда, като незабавно се провери цялостната им дейност.

Ако бъде констатирано престъпление, проверяващите трябва да уведомят МВР и съответната компетентна прокуратура, а обобщен доклад с пълните данни за резултатите от проверката да се изпрати на ВАП.