Гола сеч при над 60% заболяла дървесина 

  • 20 юли 2017, 16:32
  • Default profile Автор Анита Чолакова
Medium 11

При над 60% повредена дървесина да се усвоява цялата площ със 100% санитарна сеч. Силно повредените иглолистни култури в съседство с широколистни насаждения да се изсичат със 100% санитарна сеч. Това е най-новото нареждане на земеделското ведомство, което касае площите с болна гора в областите Смолян, Кърджали, Кюстендил, Перник, София, Пловдив, Монтана, Пазарджик и Стара Загора.

Утре в пълнота проблемът ще бъде представен пред журналисти в Ардино от зам.-министъра на земеделието, храните и горите Атанас Добрев. В пресконференцията ще вземат участие учени от Института по гората, Изпълнителната агенция по горите, РИОСВ – Смолян, и др.

В резултат на нападения от корояди и фитопатогенни гъби в страната са регистрирани повреди върху над 280 хил. дка иглолистни гори. Ззасегнати от корояди са около 113 хил, дка гори. Нападенията със силна степен са около 75 хил. дка (40 хиляди декара от тях поразени от корояди).

Анализът на земеделското ведомство сочи, че превантивните оздравителни мерки срещу тези вредители и фитопатогенните гъби са ограничени, скъпи и с неясен резултат заради техните биологични особености.

Най-прилаганото ограничително средство срещу е провеждането на санитарни сечи в нападнатите насаждения.

Още през 2016 г. след констатирано разширяване на разпространението на тези вредители в районите на Смолян, Кърджали, Кюстендил, Перник, София, Пловдив, Благоевград, Монтана, Пазарджик и Стара Загора, от Министерството на земеделието, храните и горите и неговите структури се предприеха необходимите организационни мерки, насочени към бързо усвояване на засегнатата дървесина, както в държавните, така и в недържавните гори.

Всички сили на държавните горски предприятия - работна сила и финансови средства, са насочени за решаване на този проблем, като в засегнатите райони сечта на друга дървесина е сведена до минимум. Въпреки това обаче се наблюдава увеличаване на засегнатите площи и не може да се прогнозира развитието на процеса.

Част от нападнатите насаждения са в трудно достъпни местности за транспортни и технически средства за дърводобив, което затруднява усвояването на повредената дървесина.

В определени райони има недостиг от фирми-изпълнители на сечта и работна ръка.

Във връзка със създалата се обстановка Министерството на земеделието, храните и горите проведе по средата на юни месец национално съвещание с ръководителите на шестте държавни предприятия и с ръководството на Изпълнителна агенция по горите, директорите на регионалните дирекции по горите, на лесозащитните станции и експерти.

На това съвещание са фиксирани основните проблеми и конкретните мерките, които трябва да се предприемат в определени срокове.

Решението за гола сеч в най-силно засегнатите площи е с цел да се намалят икономическите загуби от влошеното качество на дървесината.