Готови сме и на гражданско неподчинение, за да спасим "Шишман"

  • 04 юли 2020, 13:21
  • Default profile Автор Нина Александрова
Medium v banchev 1

Жители на София се противопоставиха срещу превръщането на столичната "Цар Иван Шишман" в центъра в пешеходна зона. Живущите в района са притеснени, че улицата ще стане втора "Витошка". Преди години дори са направили и внесли подписка в общината срещу бъдещета трансформация на "Шишман". За мнение потърсихме Венцислав Банчев, председателят на Управителния съвет на Сдружение "София днес и утре". Самият той живее в района. 

 - Г-н Банчев, защо жителите на столичната улица "Цар Иван Шишман" не са съгласни тя да стане пешеходна? 

 - Премахването на паркоместата по ул. "Цар Иван Шишман" (над 100) ще доведе до невъзможност за намиране на място на стотиците платени годишни абонаменти в синя подзона 4 и безбройните приходящи. Обръщаме внимание, че в района има пет министерства, три училища, детска градина и ясла, до които е  изключително трудно да стигнат посетители, родители и служители, дори и в момента. Живущите, и към днешна дата, са принудени да търсят места за паркиране извън границите на своята зона и често им се налага да обикалят преките по 20-30 минути докато се освободи място. Да не забравяме и че това е районът с най-много театри.

 - Досега улицата е пешеходна през някои уикенди, би трябвало да имате наблюдения върху случващото се?!

 - Да, и в допълнение на посоченото по-горе, превръщането на ул. „Цар Иван Шишман” в пешеходна ще донесе ред негативи на живущите като постоянен шум, актове на случаен вандализъм, замърсеност, превръщане на всички входове и дворове в своеобразна тоалетна.

 - Имате ли диалог със столична община? Районният кмет Трайчо Трайков гарантира, че всеки глас на хората ще бъде чут. 

 - Имаме добра комуникация със Столична и районна администрация. В лицето на зам. кмет В. Манолов (Район Средец) и зам. кмет Ц. Божинов (Столична община).

 - Имате ли внесена подписка в общината, която да заяви исканията ви пред местната власт?

 - В момента подготвяме подписка. Преди 2 години, живущите и магазините са направили такава,  която е останала в архивите на бившия кмет Ачкова.

 - Какви бъдещи действия планирате, ако не бъдат изпълнени исканията ви?

 - Уверени сме, че ще постигнем консенсус със заинтересованите страни, но ако диалогът се провали, сме планирали гражданско неподчинение.

 - Вие самият живеете в района, с какви други проблеми се сблъскват хората? 

 - Проблемите, както във всеки друг район на София, са много, но основните са свързани с прекомерен шум, постоянна война с „графитаджиите“, липса на достатъчно детски площадки за нашите деца.