Граждани на Мездра дискутираха важни въпроси с кмета

  • 08 октомври 2020, 21:57
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium mezdra den na kmeta 10.2020 01

Събираемостта на местните данъци и такси, капиталовата програма на община Мездра за 2021 г. и зимното поддържане на четвъртокласните пътища - тези бяха основните теми, дискутирани на традиционния Ден на кмета, който се проведе в Мездра.

Кметът Иван Аспарухов потърси съдействие от кметовете и кметските наместници, съвместно с отдел „Местни приходи“, да установят кои са нередовните платци на местни данъци и такси, за да не продължават да се натрупват недобори, които на практика се оказват несъбираеми. В тази връзка той заяви, че само недоборите от такса смет и данък сгради през последните 3-4 години надхвърлят 800 хил. лв.

До края на месец октомври, след допитване до местната общност,  селските управници е необходимо да внесат предложения кои обекти желаят да бъдат включени в Инвестиционна програма на Община Мездра за 2021 г. В същия срок трябва да стане ясно и кой ще извършва вътрешното снегопочистване на улиците в съответните населени места. Кметът на Мездра благодари на своите колеги за свършената работа от началото на мандата в условията на пандемия.

Сред останалите въпроси, обсъдени на срещата, бяха спазването на законовите изисквания при издаването на удостоверения за наследници, сключването на договори за покупко-продажба на имоти и издаването на разрешителни за почистване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд. 

Заместник-кметът Нели Минева призова кметовете и кметските наместници да се включат в конкурса „Младежки инициативи“ по Проект „Младежки център Враца - фактор за развитие на Северозапада”. Той е насочен към младежи на възраст от 14 до 29 г., като по него ще бъде подпомогнато реализирането на 15 проекта на територията на 10-те общини в област Враца. Финансирането е в размер до 1 000 лв., а крайният срок за подаване на проектните предложения - до 10 декември 2020 г.

Директорът на Общинския център за социални услуги и дейности Наталия Христова-Горанова запозна присъстващите с графика за раздаване на хранителни пакети на уязвими лица и семейства по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. В община Мездра продуктите ще бъдат разпределени от Българския червен кръст през периода 16 октомври - 5 ноември.   

Снимки: Община Мездра