Гражданите на Върбица се жалват на омбудсман и губернатор от цената на водата

  • 26 март 2018, 18:14
  • Default profile Автор Даниела Стоянова
Medium %d0%92%d1%8a%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%86%d0%b0

На среща с обществения посредник на Шумен Иван Капралов и областния управител Стефан Желев граждани на Община Върбица изразиха острото си недоволство от решението на КЕВР за повишаване на цената на питейната вода в размер на 2,17 лева, което бе взето в края на 2017 г. Това съобщиха от офиса на шуменския омбудсман.

Във Върбица са създли иницитивен комитет, който да се среща с институции и да разисква цената на водата. От името на гражданите Васил Василев разясни, че комитетът вече се е срещал с управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД инж. Красимир Марков, но не са останали удовлетворени от аргументирането на завишената цена с приетия бизнес план на водоснабдителното дружество.

От името на комитета Донелия Бодурова е изпратила жалба и до националния омбудсман Мая Манолова, която е отговорила писмено, че вече е оспорила методиката на КЕВР за определяне на социалната поносимост на цената за питейна вода пред Върховната административна прокуратура.

Според гражданите на Върбица решението за цената на водата е крайно несправедливо, защото изисква заплащането за услугата по довеждането на водата чрез помпи, а общинският център и голяма част от населените места всъщност се водоснабдяват по гравитачен път. Областният управител на Шумен, който е и председател на местната асоциация по ВиК, проф. Стефан Желев разясни принципа на възприетото преди години законодателство, който изисква солидарно определяне на цената на водата за съответния оператор. Според него именно това решение на закона не позволява на КЕВР да определи цена на услугата по доставяне на питейна вода, отговаряща на реалните разходи по довеждането й до отделните потребители.

Общественият посредник на Община Шумен Иван Капралов информира гражданите за последвалите действия от страна на Върховната административна прокуратура след инициативата на Мая Манолова. Той изрази становище, че още през тази година може да се очаква разглеждане на делото относно използваната методика за определяне на социалната поносимост на цената на водата във Върховния административен съд. Капралов отбеляза, че през изминалата седмица омбудсманът Мая Манолова е сезирала Конституционния съд с искане за проверка за съотносимост с върховния закон на нормативната невъзможност гражданите сами да обжалват решенията на КЕВР пред административните съдилища. Писмо в този смисъл е изпратено и до Народното събрание.

Събралите се граждани на Върбица подчертаха, че ще предприемат допълнителни действия с искане за отпадане на принципа на солидарност при определянето на цената на водата. Те подчертаха, че разбират необходимостта от завишението на цените, но настояват да покриват конкретния разход на дружеството за доставяне на помпажна или гравитачна вода.