Общината Грамада е разположена в Северозападна България, в централната част на област Видин, и граничи с общините Кула, Макреш, Димово, Видин. Истински природен феномен за града и община Грамада е каменната гора “Чутурите” - уникални за страната и Балканския регион геоложки образувания. Те заемат площ около 500 дка и наподобяват гора, изсечена на 50-60 см над земята. Всичките имат форма на прерязано дърво и отвор в средата. В някои от тях са намерени въглени, което потвърждава предположението, че може би това са останки от “вкаменена гора”, но никъде направените разкопки не са установили наличието на корени. Техният произход и досега остава забулен в тайна. Местността Чутурите е обявена за природна забележителност.

Освен природната забележителност важно място в културно-историческия живот на община Грамада заемат и двете читалища, с библиотеките към тях, както и самодейни състави и клубове.

Местният бит, фолклор и култура се съхраняват в общинския музей.

ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК:

21 септември

КОНТАКТИ

3830 гр. Грамада

пл. “Мико Нинов” №1

Тел: 09337/2258

Факс: 09337/2231

obstina_gramada@abv.bg

www.gramada.net