Губернатори на Северозападния район се събраха на заседание във Враца

  • 18 декември 2015, 17:35
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 82cc3f77 4379 fc57

Кметът на Плевен Георг Спартански става заместник председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район. Той поема поста от Нова година с мандат до края на юни 2016-та. Това стана на заседание на съвета, което се проведе във Враца на 17 и 18 декември. Форумът откри и води губернаторът на Враца Малина Николова, която е председател на съвета.


В работата му участваха представители на министерства, губернаторите на Монтана,  Плевен, Враца и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национални  работодателски организации и синдикати, на „Географика“ ООД, както и на академичните среди.


На заседанието е актуализиран съставът на представителите на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014-2020 г. Пред членовете на Съвета е представена Програма за трансгранично сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г. и информация за планираните процедури по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г. съгласно Индикативната годишна работна програма за 2016 г. Определени са представителите, с които да се осъществява контакт и предоставя информация във връзка с изпълнението на Оперативна програма за храни или основно материално подпомагане, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се.


Председателят Малина Николова е запознала членовете с получената от Министерски съвет информация относно осигуряване на съфинансиране и оборотни средства за изпълнение на проекти на областните администрации по трансгранични, транснационални и оперативни програми, по които те са бенефициенти.