1435325248
Oбщина

Гълъбово

ВИЖ общините (11 общини)

Община Гълъбово е разположена в югоизточната част на Горнотракийската низина . Заема площ от 348.8 квадратни километра и представлява 6.8% от територята на Област с административен център Стара Загора

 В територията й се включва и част от Сакар планина. През територията й протичат реките Сазлийка и притоците й р. Овчарица и р. Соколица. И трите се използват за напояване.

Общият брой на населението на общината е 14 217души. В общинския център е концентрирано повече от половината (61,08%) от населението на общината. Останалите по-многолюдни селища са селата Обручище (с 12,3% от населението), Главан (7,2%) и Мъдрец (5,9%), като намалението на населението е най-високо именно в тези села. В групата на малките села (под 500 души) попадат 7 села.

Контакти:

Кмет: ntonev1@gmail.com              

Секретар: stoianov.sekretar@gmail.com

тел. централа: 0418/68901

факс: 0418/64194