Община Гулянци се намира в Северна България, част е от област Плевен. Включва 12 населени места. Разположена е на река Дунав.

Гулянци е наследник на антично укрепление, възникнало на левия бряг на р. Утус (тракийско наименование на р. Вит) като крайпътна станция на крайдунавския римски път от запад към изток. Турците кръщават селището Гюлян (роза) заради белите и алени трендафили, отрупвали дворовете и околностите му. С течение на времето наименованието се трансформирало в Гюлянде, Гюлянци до сегашното Гулянци. Селището е със статут на град и общински център от 1974 г.

Най-значимият обект на територията на общината е археологическият резерват “Улпия Ескус” - римски град от I век. Сред останките на голяма обществена сграда е намерена една от най-добрите римски многоцветни подови мозайки по българските земи.  Тя може да се види в Регионалния исторически музей в Плевен. Тук са открити още форумен комплекс, голяма базилика, обществени сгради, бани.

Общината  разполага  с  читалища  във  всяко населено място. Изградените   художествени   самодейни   състави   осъществяват   богата художественотворческа дейност. Забележителни и многобройни са изявите на танцовите състави при читалища “П.Р.Славейков” гр.Гулянци и читалище “Искра” с.  Гиген.

Община Гулянци поддържа един от богатите културни календари в страната - от камерни изяви и местни културни инициативи до мащабни няколкодневни фестивали.

Официален празник:

4 септември

КОНТАКТИ:

Адрес: ул. "Васил Левски" № 32 Гулянци Плевен 5960

Телефон: 065 61 25 67, 065 61 21 71

e-mail: obshtina_gulianci@mail.bg