Кметство с. Паничерево, кметство с. Конаре, кметско наместничество с. Пчелиново, към което се включват и селата Злати рът и Лява река, кметско наместничество с. Димовци, заедно със съставните населени места – Брестова, Дворище, Жълтопол и Жерговец.