Харманли брани вековни гори

  • 31 юли 2020, 06:57
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 5e1a64c4 06f4 d063

Общо 185,9 хектара вековни гори в община Харманли в землището на селата Върбово и Орешец са поставени под закрила чрез определянето им със статут "гори във фаза на старост". Районът е част от зоните на "Натура 2000", а предложението е било направено от сдружение "WWF - Световен фонд за дивата природата, Дунавско-карпатска програма България" след теренно проучване през периода 2017-2019 г.

"Горите във фаза на старост" притежават характеристики, които ги правят изключително важни за опазването на биологичното разнообразие, опазване на водите, предотвратяване от ерозия и наводнения, пречистване на въздуха, обогатяване на почвата, поясниха от общината.

Те се възприемат като девствени гори, представляващи екосистеми със запазена структура и са най-ценни от екологична гледна точка, тъй като са дом на редки биологични видове. Най-старите гори са с определена възраст от 115 години. Приети са били участъци и с по-ниска възраст, за да бъдат съхранени от лесовъдски намеси. В защитените територии не се допускат сеч, добив на биомаса и други дейности, които могат да нарушат протичането на природните процеси, уточниха още от общината.