1435327439
Oбщина

Харманли

ВИЖ общините (11 общини)

Община Харманли се намира в югоизточна България и съгласно разпоредбите на Закона на регионалното развитие в южен централен район за планиране. Община Харманли е разположена в централната част на областта /виж Фиг.1/ като на запад граничи с общините Хасково и Стамболово, на север с община Симеоновград, Тополовград и община Гълъбово /административна единица в рамките на област Стара Загора/, на изток с общините Любимец и Свиленград и на север с община Маджарово. Към 31.12.2016 г. в община Харманли броят на населението по данни от официалната демографска статистика възлиза на 26007 души, което представлява 11,14% от населението на област Хасково и 0,37% от населението на Република България. В структурата на община Харманли като административна единица влизат общо 25 населени места – един град и 24 села както следва: гр. Харманли и селата Бисер, Богомил, Болярски извор, Браница, Българин, Върбово, Доситеево, Дрипчево, Иваново, Изворово, Коларово, Лешниково, Надежден, Овчарово, Орешец, Остър камък, Поляново, Преславец, Рогозиново, Славяново, Смирненци, Черепово, Черна могила, Шишманово.

Контакти:

пл. Възраждане 1
пощ. код 6450, област Хасково
Централа: 0373 82015; Факс: 0373 82525
E-mail: obshtina@harmanli.bg