Хасково ще има 6 зарядни станции за електробуси

  • 30 октомври 2020, 15:00
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 122891263 409773740022474 2512585634976528103 n

Хасково ще има пет бавнозарядни и една бързозарядни станции за общинските електробуси. В тях транспортните средства ще се зареждат нощем, а в случай на необходимост от зареждане през деня, ще се използва бързозарядната станция, обясни управителят на „Тролейбусен транспорт“ Албен Манджуков. 

Вчера бе направена първа копка на обекта „Захранващо кабелно трасе на тролейбусно депо“. Транспортната услуга по проекта е от общ икономически интерес. Тя ще бъде осъществена с  Акт за възлагане на  "Тролейбусен транспорт", след решение на Общински съвет. Ще бъде утвърдена и нова, актуална транспортна схема по линии 1 и 4, разположението на спирките и разписанието на електробусите. Линия №4 ще тръгва от парк „Македонски“ до кв. “Орфей“ 1, а линия №1 от ЗММ до Болярово.

Дейностите са в изпълнение на проект Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт“ Приоритетни ос: Подобряване качеството на атмосферния въздух, по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020.

Проектът се изпълнява от 2019 г. и трябва да бъде приключен до 28 февруари 2023 г., обяви кметът Станислав Дечев.

Обща стойност на бюджета е 5 994 800,00 лева,  от които 5 000 000 лева безвъзмездна финансова помощ. Дофинансирането е размерът на ДДС, който е недопустим разход по проекта, затова 994 800 лева са собственият принос на община Хасково.

Проектът се изпълнява от община Хасково в партньорство с "Тролейбусен транспорт" ЕООД.

Основната цел е подобряване качеството на атмосферния въздух в Хасково, посредством намаляване нивата на фини прахови частици и азотни окиси, чрез доставка и въвеждане в експлоатация на екологични транспортни средства за нуждите на обществения транспорт. Това ще доведе до по-бърз, по-ефективен и по-екологичен градски транспорт, който ще привлече граждани и потребители, което от своя страна ще способства за допълнително намаляване на фините прахови частици и азотни окиси в градската среда.

Изпълнението на проекта ще доведе до увеличение на броя на електрическите превозни средства и повишаване на енергийната ефективност в този сектор.

За изпълнението на проекта и постигане на неговите цели се предвижда доставка на пет електрически автобуса, обслужващи линиите № 1 и № 4, съгласно утвърдената транспортна схема на града; доставка на пет бавнозарядни станции и една бързозарядна станция за електробуси в тролейбусно депо. Предвидено е и изграждане на захранващ кабел за електрозахранване на зарядни станции.

Възложител на обществените поръчки е „Тролейбусен транспорт“. Избрани са изпълнители за изграждане на трасето със захранващия кабел  - МАРИДЕЛ 2012 ООД и изпълнител на строителния надзор и оценка за съответствието на инвестиционните проекти – „РАДЕВ-06“ ООД. Процедурата за избор на доставчик на електробусите е в процес на оценка.