Община Хасково се намира в хълмистите равнини на Югоизточна България и заема най-западната част на Хасковска област. Разположена е стратегически между Родопите и Стара планина.
Територия: 740,22 кв.км.
Населени места: 37 населени места, 1 град и 36 села
Климат: умерено-континентален, със силно подчертано средиземноморско влияние

Община Хасково е административен, икономически и културен център на региона с развита съвременна техническа и социална инфраструктура, високо качество на живот на жителите и съхранена околна среда. Разположена е в централната част на Южна България, на кръстопътя между Европа, Близкия и Средния Изток, което е добра предпоставка за международен, търговски и културен обмен. В община Хасково съществуват изключително благоприятни климатични условия за развитие на зеленчукопроизводството и овощарството. Традиционно отглеждана техническа култура е тютюна. Налице са и благоприятни климатични условия за създаването на лозови масиви и развитие на винопроизводството.

Население към 31.12.2015 г. по данни от НСИ: община Хасково- 89 342 души (в град Хасково - 72 336, в селата- 17 006 души).

Отрасловата структура на икономиката на община Хасково е разнообразна и се състои от български и международни фирми с различна големина.Тези фирми реализират своята продукция както на чуждестранни, така и на местни пазари.

Основни индустрии в общината:
- зеленчукопроизводство
- овощарство
- винопроизводство
- производство на бира
- тютюневи изделия
- текстилна промишленост
- производството на машини за хранително-вкусовата и млекопреработващата промишленост
- отоплителни и битови уреди
- шивашко и трикотажно производство
- консервна промишленост

 

Официален празник: 8 септември

 

Контакти:

пл."Общински" №1

Телефон: (038) 603 300
Факс: (038) 664 110
Ел. поща: kmet@haskovo.bg