Хиляди изпълнители на каба гайда и гости на надсвирване в Гела

  • 04 август 2018, 12:03
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium phpu1mvs06329

Днес стартира XVI-тото гайдарско надсвирване в село Гела. Хиляди гости и изпълнители на каба гайда от цялата страна се включват в традиционния събор на Илинденските поляни над селото.


Участниците в надсвирването ще бъдат разпределени в 3 възрастови групи:

1-ва група до 14 г. изпълняват две гайдарски мелодии по избор до 6 минути;

2-ра група от 15 до 18 г. изпълняват две гайдарски мелодии - бърза и бавна до 8 минути;

3-та група от 19 г. изпълняват гайдарски мелодии до 10 минути в които трябва да има; бавни и бързи мелодии подредени в сюита, като в бързите трябва да има и неравноделни размери.

Журито ще оценява участниците по 10-то бална система по следните критерии: стил, чисто интониране, постановка, костюм, сценичност, орнаментика, технически умения.

Награди: 1 - ва. 2 - ра, 3 - та и поошрителни награди за всяка възрастова група.

1-ва група - предметни награди: 2-ра и 3-та групи - парични награди:

Надсвирването ще се проведе в един тур. Във 2-ра и 3-та група по решение на журито участниците могат да имат и 2-ри тур, в който те ще импровизират по зададена тема от комисията.

Може да се участва и с джура гайда, но участниците ще получат само грамота за участие.

Записване на участниците в конкурса става на място. А надсвирването ще продължи и утре - 5 август.

Гайдарско надсвирване в село Гела има над 100 годишна история. Основната цел на фестивала е да популяризира автентичния родопски фолклор.