ХТМУ стартира 8 нови специалности, обновяваме учебните планове

  • 08 юни 2020, 13:14
  • Default profile Автор Дарина Михалева
Medium %d0%96%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0

Проф. д-р инж. Сеня Петрова Терзиева-Желязкова е ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет в София. Тя е родена в София. Средното си образование завършва в Техникум по индустриална химия. През 1986 г. се дипломира във ВХТИ, сега ХТМУ като инженер по специалност „Технология на неорганичните вещества”. Специализира професионална педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитава кандидатска дисертация 2001 г. Хабилитира се като доцент през 2003 г., а от 2016 г. е професор. ХТМУ е сред партньорите на кампанията "Моята професия, моето бъдеще". Инициативата на Портала на българските общини Kmeta.bg дава възможност на креативни студенти да разработят проект по тема, зададена от 9 големи компании. Срокът за изпращане на проектите на специално създадената за целта платформа е 14 юни 2020 г. включително. Жури от компаниите ще оцени проектите. А деветте най-добри разработки по всяко от направленията ще получат награда от по 2000 лева. Така младежите ще си разделят награден фонд от общо 18 000 лева. Как да участват студентите в кампанията - вижте ТУК

- Студенти разработват проекти по зададени от 9 големи компании теми в кампанията "Моята професия, моето бъдеще". Кои са плюсовете за университетите и за младите кадри от такава инициатива?

- Кампанията е страхотна. Младите хора се нуждаят точно от такива платформи за изява, за да могат да приложат наученото в университета на практика и да се улесни комуникацията им с бизнеса.

- Защо подкрепяте кампанията на KMETA.bg "Моята професия, моето бъдеще"?

- Вярвам, че такива инициативи спомагат за подобряване качеството на висшето образование в страната. Тази кампания освен с принос към настоящите студенти е и с голямо значение за кандидат-студентите, с възможността чрез техните по-големи приятели да могат да вземат информиран избор за своята бъдеща професия. Да знаят, че след като завършат дадена специалност, вече ще са имали контакти с бизнеса и ще бъдат ориентирани какво могат да работят и как ще могат да се реализират. Точно с такава идея тази година съсредоточихме сили върху информиране на бъдещите ни студенти посредством инициативи в социалните мрежи, тъй като младите хора са именно там. Успяхме да споделим с тях истории на наши възпитаници, успешно реализирали се не само у нас, но и по целия свят. Тази кампания подтикна и настоящите ни студенти да търсят контакт и възможности за реализация в компаниите, където работят инженерите, завършили ХТМУ.

Радвам се, че КМЕТА.bg със своята кампания „Моята професия, моето бъдеще” помага на нашата кауза за издигане авторитета на висшето образование в България и предизвиква нашите студенти в условията на пандемия и социална изолация да работят усърдно, да се развиват и упражняват наученото от дистанционната форма на обучение, в която работим.

- Трябва ли по-тясна връзка между университетите, подготвяните от тях кадри и бизнеса? В каква посока?

- Със сигурност е необходима по-тясна връзка. Точно върху това сме се фокусирали ние в ХТМУ. През предстоящата академична година стартираме 8 нови специалности, в отговор на потребностите на бизнеса. Основната ни задача за новата учебна година е промяна в професионалните направления и акцентиране върху дигиталните технологии. Обновихме всички учебни планове, като ги ориентирахме към индустрия 4.0. Амбицията ни е инженерите, завършили ХТМУ, да бъдат адекватни на очакванията на бизнеса днес и да са развили умения за професиите, базирани на високите и информационните технологии, на утрешния ден. 

- През последните години бизнесът във всички сектори се оплаква от липсата на кадри. Как талантливи млади специалисти да бъдат открити от бизнеса у нас?

- Отговорът на този въпрос е сътрудничество между бизнеса и университетите. Присъствието на бизнеса в учебния процес е изключително важно, било то чрез практически стажове или лекции.  Във връзка с пандемията катедра „Аналитична химия” към ХТМУ организира точно такива лекции. Макар и онлайн студентите успяха да се запознаят със специалисти, успешно работещи във водещи компании, а бизнесът, в лицето на лекторите, успя да осъществи контакт с най-заинтересованите и талантливи млади специалисти.

- Какво ще предложите през учебната 2020/2021 г. на студентите си?

- Както споменах за учебната 2020/2021 въвеждаме нови специалности, които са в отговор на търсенето на бизнеса. Те са в сфери на качеството на живота като парфюмерия и козметика и биоматериали за приложения в медицината, стратегически сфери като чиста енергия,  енергийна и екологична ефективност и рециклиране на метали и разбира се информационните технологии и дигитализацията на инженерните дейности. С обновени лекционни зали, лаборатории, модерна спорта база и общежития ХТМУ ще посрещне студентите си наесен.

Какви са темите на 9-те проекта, които студентите могат да разработят до 14 юни, още за компаниите партньори и условията за участие в националната кампания на Kmeta.bg "Моята професия, моето бъдеще" - вижте ТУК.