Община Ихтиман се намира в Област София. Административен център е град Ихтиман. Той се намира в Средна гора. Разположен е в котловина. Намира се на 48 км от София, на 40 км от известния планински курорт Боровец и на около 95 км от Пловдив.

Археологическите данни датират човешко присъствие в ихтиманското поле от неолита. През него минава най-древната и пряка пътна връзка между Средна Европа и Предна Азия. По този път извършват военните си походи траки, келти, римляни, славяни. В Древността ихтиманското поле влиза в границите на Одриската тракийска държава – пети век пр.н.е. От траките са и множество тракийски могили, запазени почти при всяко селище в района. 

Контакти:

Телефонна централа:

0724 82381