Има много студенти с креативно мислене и бизнес нюх

  • 10 юни 2020, 14:39
  • Default profile Автор Дарина Михалева
Medium %d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80

Аграрният университет в Пловдив е сред родните висши училища, подкрепили кампанията "Моята професия, моето бъдеще". Инициативата на Портала на българските общини Kmeta.bg дава възможност на креативни студенти да разработят проект по тема, зададена от 9 големи компании. Срокът за изпращане на проектите на специално създадената за целта платформа е 31 август 2020 г. включително. Жури от компаниите ще оцени проектите. А деветте най-добри разработки по всяко от направленията ще получат награда от по 2000 лева. Така младежите ще си разделят награден фонд от общо 18 000 лева. Как да участват студентите в кампанията - вижте ТУК. В каква посока младите хора и бизнесът трябва да преосмислят бъдещето си - разговаряме с проф. д-р Христина Янчева - ректор на Аграрен университет - Пловдив. 

- Проф. Янчева, студенти разработват проекти по зададени от 9 големи компании теми в кампанията "Моята професия, моето бъдеще". Кои са плюсовете за университетите и за младите кадри от такава инициатива?

- Безспорно националната инициативата „Моята професия, моето бъдеще” с разработването на проекти от студенти по зададени теми от 9 големи компании има плюсове. Тя дава шанс на университетите да докажат качествено образование, на инициативните и мотивирани български студенти – да се изявят, и не на последно място – на фирмите от бизнеса в търсене на качествени кадри. Талантливи млади специалисти ще бъдат открити от най-подходящите работодатели.

Ще си позволя да споделя съжаление, че студентите от Аграрния университет – Пловдив биха могли да се включат ограничено в кампанията, поради липса на тема от професионалните направления, по които те се обучават. Предполагам, че разгласата за инициативата не е била ефективна сред представителите на аграрния бизнес, който винаги е давал висока оценка за подготовката на нашите възпитаници.

- Защо подкрепяте кампанията на KMETA.bg "Моята професия, моето бъдеще"?

- Подкрепям кампанията, както и всички подобни инициативи, касаещи професионалната реализация на младите хора. Мисията на висшите училища е не само да обучава възпитаниците си, но и да се ангажира с тяхната реализация. Смятам, че колкото и да са устойчиви взаимоотношенията между висшите училища и бизнеса, трудно се постигат желани резултати без съдействието на цялата общественост. Ние образоваме и възпитаваме младите хора на нацията и сме отговорни за бъдещето на страната ни.

Кампанията „Моята професия, моето бъдеще” е за мотивираните студенти, които имат креативно мислене, предприемачески умения и самочувствие за успешна реализация. За щастие, те не са малко. Чрез нея се увеличава конкурентоспособността, шансовете за професионална реализация и възможностите за професионално развитие на младите хора.

- Трябва ли да има по-тясна връзка между университетите, подготвяните от тях кадри и бизнеса? В каква посока?

- По принцип – да. Връзката между университетите, студентите и бизнеса трябва да бъде тясна, постоянна и много ползотворна. Няма еднозначно утвърждаване на един модел, по който да се развиват взаимоотношенията „образование-бизнес“, затова всяко висше училище трябва да има гъвкав подход. Може би работодателите предпочитат да получат „готови“ кадри, но вече се доказа, че процесът за качествена подготовка на студентите трябва да бъде двустранен. Пожелателно е бизнесът да е по-ентусиазиран и по отношение финансиране на образованието.

Но аз с удоволствие мога да споделя, че в голяма степен Аграрният университет – Пловдив има реални постижения в активното взаимодействие между двете страни. Ние поддържаме високо качество на обучение, което е свързано и с практическата подготовка на студентите. Университетът и бизнесът съвместно подготвят специалисти за модерно българско земеделие. Много фирми от аграрния сектор проявяват интерес към сключване на договори за студентски и преддипломни стажове, осигуряват стипендии за мотивираните студенти, изнасят публични лекции, споделят добрите практики. АУ се вслушва в мнението и препоръките на работодателите при обсъждане на учебните планове и програми, включва представители на аграрния бизнес в изпитните комисии за държавните изпити на завършващите студенти.

Тук ще дам само един пример – последните  години особено активно е партньорството ни с водещи германски фирми като BASF, LEMKEN, HL TOPMIX, IFW-EXPO, както и с CLAAS, която е най-големият производител на селскостопанска техника в Европа и предоставя дигитални технологии за развитие на прецизно земеделие и за опазване на околната среда. На територията на Аграрния университет редовно се провеждат демонстрации на немска агротехника от висок клас, семинари и публични лекции, споделят се добрите практики.

Традиционна среща на нашите студенти и докторанти с бизнеса са дейностите по проект „ХЕРБИТУР“. Говорим за един научен и внедрителски формат, който доказва актуалността на слогана на Аграрен университет – Пловдив: „ОБРАЗОВАНИЕ-НАУКА-БИЗНЕС”. От 2002 г. този успешен проект е своебразна витрина на постиженията на водещите световни фирми, производители на препарати за растителна защита. Резултатите от опитите на полетата на АУ стават пряко достояние на студенти, фермери, търговци, представители на фирми от световния пестициден и семенарски бизнес и др. Традиционни партньори на АУ по проекта са мултинационални компании като Байер Кропсайанс България, БАСФ, Синджента, СумиАгро България, Дюпон, ДауАгросайънсис България, Монсанто, Пионер семена България, Адама, KWS  и др.

Друг формат, на който вече две поредни години на експерименталната база на АУ си дават среща представители на бизнеса, научни работници и студенти е аграрното изложение „Международни дни на полето”, организирано съвместно с Германското земеделско дружество (DLG) и IFWexpo Heidelberg GmbH. Възпитаниците ни се запознават на място с новите технологии за отглеждане на различни видове култури, присъстват на демонстрации и публични лекции, влизат в контакт с бъдещи работодатели.

- През последните години представителите на бизнес средите във всички сектори се оплакват от липса на кадри. Как талантливи млади специалисти да бъдат открити от бизнеса у нас?

- Не мога категорично да се съглася с твърдението, че липсват кадри във всички сектори. Може би не навсякъде е намерен механизмът за тяхното откриване. При тясна връзка и взаимни инициативи между образователните институции и бизнеса, проблемът ще бъде разрешен.

Така например Аграрният университет се ангажира не само с качественото обучение на студентите, но и с възможностите за тяхната реализация. Водеща роля за това има Центърът за кариерно развитие и връзки с бизнеса, който е един от първите 5 в страната и съществува вече 15 години. Натрупахме опит, непрекъснато разширяваме дейностите му и резултатите са налице. Той реално осъществява връзката между образованието и пазара на труда и подпомага кариерното развитие и ориентиране на студентите.

Центърът предлага широк спектър от дейности и услуги за студентите: Поддържане на информационен масив, отразяващ нуждите на работодателите; Предоставяне на информация за свободните работни позиции и стажантски програми; Запознаване на студентите с компаниите и организациите на българския пазар, като организира корпоративни представяния в университета; Ориентиране на студентите в тенденциите, свързани с пазара на труда – търсени умения и компетенции, изисквания към кандидатите за работа, възможности за професионално израстване; Съдействане за организирането и провеждането на студентски стажове, чрез които студентите имат възможност да придобият професионален опит. Центърът не работи формално, а реално е ефективен партньор на работодателите в обучението и подбора на кадри чрез популяризирането на фирми и на предлагани стипендии, работни и стажантски позиции. В Центъра се приемат и обработват документи за стаж и работа и се извършва първоначален подбор на кандидати.

- Какво ще предложите през учебната 2020/2021 г. на студентите си?

- През новата академична година Аграрният университет ще отбележи 75-годишен юбилей от създаването си. Верен на традициите си, днес той е модерен национален и европейски образователен, научноизследователски и внедрителски център, със значителен принос за устойчивия и интелигентен растеж на аграрния сектор, туристическия бизнес и развитието на регионите.

Университет, който е акредитиран от НАОА с оценка 9.61 по десетобалната система, години наред заема първите места в рейтинговата система на висшите училища в България в професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“, с национален и международен авторитет, не може да разочарова своите възпитаници.

Днес АУ предлага 13 бакалавърски, 36 магистърски и 26 докторски специалности, по които се подготвят специалисти с висока квалификация, способни да работят за осигуряване на качествени и безопасни храни, фуражи и биогорива, отговарящи на високите изисквания на европейските стандарти.

И през следващата учебна година дейностите на университета ще бъдат насочени към все по-тясно обвързване с новите тенденции в съвременната земеделска практика – дигитализация и навлизане на безпилотни технологии за прецизно земеделие, производство на безопасни и здравословни храни, адаптиране на отглежданите култури към климатичните промени, устойчиво развитие. Студентите ще се обучават по актуализирани учебни планове и програми след активен диалог с бизнеса, ще продължат да се въвеждат  нови методи на обучение чрез използване на информационните технологии, студентите ще получат интердисциплинарна подготовка. Ще се стремим да запазим активното участие на работодателите в образователния процес чрез организиране на публични лекции, семинари и дискусии, демонстрация на технологии, провеждане на държавни изпити, практики и стажове в реална работна среда.

Студентите и докторантите се включват активно в интернационализацията на университета. През новата учебна година те ще имат възможност да се обучават или да придобият практически опит в някоя от 116-те институции от 33 държави от и извън ЕС чрез включване в програма „Еразъм+“. Тук ще споделя гордостта ни от постигнатото – над 2% от нашите студенти провеждат Еразъм+ мобилност, като индикаторът на Европейската комисия за успешна дейност по Еразъм+ е 1%. Традиционно ще им осигурим възможност за участие в международни обучителни курсове и летни школи, конференции, семинари и други форуми в страната и чужбина.

Аграрният университет ще продължи да организира културни, социални, спортни и доброволчески кампании, които дават поле за изява на инициативните и талантливите.

Какви са темите на 9-те проекта, които студентите могат да разработят до 31 август, още за компаниите партньори и условията за участие в националната кампания на Kmeta.bg "Моята професия, моето бъдеще" - вижте ТУК.