Имоти на обхода на Габрово получава АПИ

  • 07 ноември 2017, 14:27
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%b0%d0%bf%d0%b8

Правителството обяви за публична държавна собственост имоти на територията на общините Габрово и Казанлък и ги предостави за управление на Агенция „Пътна инфраструктура“. Държавните терени попадат в обхвата на проекта за изграждането на обходния път на Габрово, който е част от Трансевропейски коридор IX Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис, съобщават от правителствената пресслужба.

С изпълнението на проекта ще се повиши пътната безопасност в региона, ще се модернизира транспортна връзка между Румъния, България и Гърция и интеграцията им с останалата част от Европа.

На община Твърдица се прехвърля собствеността върху имоти с обща площ 2.1 дка в землището на с. Бяла паланка. Те са необходими за изграждането на укрепителни съоръжения за безаварийната експлоатация на четвъртокласен път, разрушен от свлачищни процеси.

МОСВ получава държавен имот за нуждите на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ в с. Черни Осъм. Едноетажната сграда ще бъде използвана като пункт за охрана и контрол в северозападната част на резерват „Стенето“ с цел превантивен и текущ контрол в една от най-горещите точки в парка от гледна точка на иманярство и ловно бракониерство. Дирекцията ще осигури средства за ремонт на неизползваемата към момента сграда, което е екологично по-целесъобразно и икономически по-изгодно от построяването на нова.

От частна в публична държавна собственост е променен статутът на два самостоятелни обекта в сградата на ул. „Чакалица“ №2 в Благоевград. Помещенията са предоставени за управление на Съвместното командване на силите и са необходими за нуждите на Българската армия.

Поради отпаднала нужда, от МВР и от НАП се отнема правото на управление върху имоти в Перник и в Силистра и се предоставя на областните управители на двете области. Работните помещения се намират в административните сгради на пл. „Св. Иван Рилски“ №1 в Перник и на ул. „Шар планина“ №75 в Силистра.

Правителството даде съгласието си „Български пощи“ ЕАД да продаде чрез търг с тайно наддаване недвижим имот в с. Медвен, община Котел, представляващ паянтова сграда, предназначена за поща. Обектът не се използва от дружеството, но генерира разходи по поддръжката му. Продажбата на неоперативни активи, собственост на дружеството, е продължение на политиката за понижаване на разходите и увеличаване на приходите.