Интелектът има решаващо значение за бизнеса в криза

  • 15 юни 2020, 11:46
  • Default profile Автор Дарина Михалева
Medium prof. petar hristov vfu

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър“ е сред родните висши училища, подкрепили кампанията "Моята професия, моето бъдеще". Инициативата на Портала на българските общини Kmeta.bg дава възможност на креативни студенти да разработят проект по тема, зададена от 9 големи компании. Срокът за изпращане на проектите на специално създадената за целта платформа е 31 август 2020 г. включително. Жури от компаниите ще оцени проектите. А деветте най-добри разработки по всяко от направленията ще бъдат обявени през септември и ще получат награда от по 2000 лева. Така младежите ще си разделят награден фонд от общо 18 000 лева. Как да участват студентите в кампанията - вижте ТУК. В каква посока младите хора и бизнесът могат да си бъдат полезни - разговаряме с проф. д-р Петър Христов, ректор на ВСУ "Черноризец Храбър“.

- Проф. Христов, студенти разработват проекти по зададени от 9 големи компании теми в кампанията "Моята професия, моето бъдеще". Кои са плюсовете за университетите и за младите кадри от такава инициатива?

- Приветствам инициативата на Кмета.бг, защото в условията на Индустрия 4.0 интелектуалният потенциал има решаващо значение за успеха на бизнеса, а интелектуалният потенциал, от своя страна, се определя от равнището на образованост, наличието на научна експертиза и способността на организацията да ги осигури организационно и  ресурсно. От тази гледна точка, университетите не могат пълноценно да изпълняват своята обществена мисия без установяването на партньорство с бизнеса. Това партньорство ще спомогне да се решат и такива хронични проблеми, като например, випускниците на университетите да са в състояние веднага да влязат в ритъма на бизнеса.

- Трябва ли по-тясна връзка между университетите, подготвяните от тях кадри и бизнеса? В каква посока?

Законът за висшето образование позволява до 10% от аудиторната заетост на бакалаврите и 20% на магистрите да се провежда от експерти от практиката. Това не означава, че експертите ще застанат зад катедрите в учебните зали. От учебната 2020/2021 във Варненския свободен университет стартира пилотно проектът "Образование в партньорство“ за студенти от строителните специалности, психология и компютърните науки. Те ще придобият част от образователните кредити  чрез обучение в реална бизнес среда. Ще учат като работят и докато работят ще учат.

- През последните години бизнесът във всички сектори се оплаква от липсата на кадри. Как талантливи млади специалисти да бъдат открити от бизнеса у нас?

- В бизнеса трябва да бъдат обособени работни места, които да се заемат от студенти. Например бъдещите експерти, които се обучават в специалност "Публична администрация“ могат да имат място във всяка община. Студентите от "Пожарна безопасност и защита на населението“ могат да подпомагат структурите по защита на обществения ред. От една страна студентите ще почувстват пулса на времето, от друга фирмите ще използват знанията на младите хора - голяма част от тях са осъществили академична мобилност в други държави, видели са европейския опит, имат допир до новите технологии в различни области и могат да споделят опит и контакти. Бизнесът ще може да подбере качествени кадри, както и да предостави стипендии за обучението на тези, които иска да развива.

- Какво ще предложите през учебната 2020/2021 г. на студентите си?

- Във ВСУ "Черноризец Храбър“ се стремим да предадем ново, модерно съдържание на учебния процес, като се съобразяваме с действащата нормативна уредба. Целта е да заложим на силните страни на всеки студент, да разкрием талантът, който природата е заложила в него и на тази основа да разкрием възможности за проявление на неговата иновативност и инициативност. За целта разширяваме количеството на избираемите дисциплини, така че всеки студент да получи простор за разкриване на своите лични качества, да  може най-добре да трансформира знанията в умения.

Кандидат-студентите, които ще предпочетат Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ през учебната 2020 / 2021 г., ще се обучават по напълно обновени учебни планове и програми. Нови и уникални, по своето съдържание, за нашата страна са специалности като "Киберсигурност“, "Data Science“, "Интелигентни системи за сигурност“, "Кръгова икономика“. Предлагаме и придобиване на две специалности при обучение по един учебен план, без увеличение на таксите. Кандидатстването в университета е изцяло онлайн – 24 часа, 7 дни в седмицата на www.vfu.bg.

Какви са темите на 9-те проекта, които студентите могат да разработят до 31 август, още за компаниите партньори и условията за участие в националната кампания на Kmeta.bg "Моята професия, моето бъдеще" - вижте ТУК.