Италия и Гърция се пренесоха в кюстендилски читалища

  • 06 юли 2019, 16:24
  • Default profile Автор Кирил Иванов
Medium %d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b52

В седем различни читалища от област Кюстендил се проведоха инициативи, популяризиращи европейското културно многообразие сред местната общност и младите хора. Инициативите бяха свързани с изпълнението на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. Те се реализираха по проект и с подкрепата на Областна администрация – Кюстендил. 

В рамките на проведените инициативи пред местното население бяха представени характерни традиции, обичаи, култури и част от изкуството на страните Румъния, Италия и Гърция. Всяко читалище представи собствени изяви, пресъздаващи обредности и легенди, кулинарни ателиета и изложби, детски работилници и музикално-сценична програма на европейското и родно изкуство. Една от целите на реализиране на инициативите бе младото поколение да се запознае с различните култури на европейските държави, да взаимодейства с тях и да усети принадлежността ни към общото европейско семейство. 

Пъстра и колоритна програма представиха пред местните общности и младите хора самодейци от читалищата: „Владимир Димитров – Майстора - 1919“, с. Шишковци /община Кюстендил/, „Христо Ботев – 1978“, гр. Дупница, „Спасовица – 2008“, с. Николичевци /община Кюстендил/ и читалище „Просвета – 1920“, с. Слатино /община Бобошево/. Изяви представиха и читалищата: „Христо Ботев – 1918“, с. Смочево /община Рила/, „От извора – 2013“, гр. Сапарева баня и от община Кочериново, с. Стоб – читалище „Самообразование – 1914“. 

Мероприятията се проведоха през изминалия месец юни и преминаха под мотото: „Близки без граници – популяризиране на култура и изкуство, традиции и обичаи на Румъния, Италия и Гърция“.