Изграждат канализация в Пряпорец

  • 13 април 2019, 09:20
  • Default profile Автор Ирина Ангелова
Medium %d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f   %d0%9f%d1%80%d1%8f%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%86

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман инспектира продължаващите строително-монтажни работи по изграждане канализацията на едно от най-динамично развиващите се чернооченски села Пряпорец. „Радвам се, че успяхме да намерим средства и да изградим този важен обект“, заяви Айдън Осман. Според него така населеното място ще има съвсем друг облик. Всички домакинства в Пряпорец ще бъдат включени към мрежата за битови отпадни води и с приключването на  съоръжение ще бъде ликвидирано използването на септични ями. Заради нарастващото жилищно строителство през последните години реално липсват физически граници между Пряпорец и Черноочене, а селото на практика се превръща в квартал на общинския център. Тук се намират и сградите на СУ „Христо Смирненски“, детска градина „Знаме на мира“, промишлени предприятия и много новопостроени и строящи се жилищни сгради.