Изграждат огромен пешеходен мост над парк „Арпезос-Север“

  • 14 ноември 2020, 19:00
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium news img 20201110 030335

В Кърджали започнаха дейностите по изграждане на пешеходния мост, който ще свързва двете нива на парк „Арпезос-Север“.

Вече са излети основите на колоните на съоръжението.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 1 872 970,50 лева.

Дължината на моста ще бъде 110 метра и 70 см, а широчината на пешеходната част – 4 метра и 44 см. Съоръжението ще бъде със стоманена връхна конструкция и стоманобетонна конструкция - на „долно строене“.

Изграждането на моста е по проект „Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали“, по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Кърджали“ по оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020.

Мостът е предназначен за обслужване на смесен поток от пешеходци и велосипедисти.

Когато бъде приключен четвъртият етап на „Арпезос Север“, под пешеходния мост ще има пътно платно, което ще бъде връзката на Пазара с Новия мост.