Излиза речник с треклянски диалектизми и лафове

  • 10 февруари 2020, 13:39
  • Default profile Автор Кирил Иванов
Medium trekljano

Речник с около 1 500 далектни думи и афоризми от Треклянско издава известният в района краевед Стойо Асенов /83Г/, бивш общински съветник. Общината отпуска 500 лева за отпечатване на изданието, каза кметът на Трекляно Радко Пертунов. Това е двадесетата книга на Асенов , описал е всички двадесетина села в общината. Теклянско, или Краището, е известно и с наименованието Мала Франция, установил го е при прочуванията си, които е направил на място в края на 19 в., и Константин Иречек. Бай Стойо обяснява откъде е дошъл прякорът – „Мала франция“. Треклянци /както и днешните техни потомци/ ходели по гурбет къде ли не из България, че и по чужбина.Строители били. И се връщали пооблечени – с панталони с маншет, с ризи, с бомбета.И ги наричали малофранцузи; малофренци. И оттам – Мала Франция.Преди повече от столетие е било.

Речникът е попадение  - без съмнение, коментират хора от Краището.Треклянско е  пребогато на диалектизми, буквално всяка втора дума тук  е метафора, запомнящ се лаф, коментират познаващи района изследователи. Това като   „айдамак“ /нехранимайко/, „аджамия“ /безотговорен младеж/, „парлама“ /шум , врява и др./ са добре застъпени по Краището. А и самият Иречек се произнесъл за Треклянско  -  „Особен край – див като Кавказ".