Измерват нонстоп колко чист е въздухът в пловдивски квартал

  • 25 ноември 2020, 14:02
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium dsc06921

Дирекция „Екология и управление на отпадъците" при Община Пловдив продължава медийната информационна кампания за опазване и подобряване качеството на атмосферния въздух. В тази връзка експертите информират, че в район „Северен" стартира допълнително 28-дневно непрекъснато измерване на качеството на атмосферния въздух /КАВ/. То се извършва чрез мобилната автоматична станция на РИОСВ-Пловдив. Инициативата е в изпълнение на утвърдения от Министерството на околната среда и водите Годишен график за извършване на измерване на КАВ за календарната 2020 г.

Подобни допълнителни индикативни замервания на атмосферния въздух в община Пловдив бяха извършени през пролетния и летния период, по време на които не бяха наблюдавани превишения на нормите на атмосферните показатели. След приключване на почти едномесечното зимно допълнително замерване на каеството на въздуха в града ще се направи анализ и оценка на резултатите от извършения допълнителен мониторинг през цялата 2020 г.

Призовават се гражданите и гостите на града да се информират за качеството на атмосферния въздух, за да могат чрез избора си в ежедневните дейности да подпомагат опазването на чистотата на въздуха. Ежедневно дирекцията предоставя на гостите и населението на града информация за качеството на атмосферния въздух в реално време, чрез официалната интернет страница на Община Пловдив http://www.plovdiv.bg/item/ecology/eco_bulletin/.

Снимката е илюстративна