Кабинетът даде на Ивайловград вила "Армира"

  • 23 октомври 2019, 17:03
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 24168

Министерският съвет реши безвъзмездно да предостави за управление на имоти - публична държавна собственост, на община Ивайловград за срок от 10 години. Става въпрос за археологически недвижими културни ценности - Римската вила „Армира“ и античния некропол в с. Свирали, област Хасково. Предоставянето на имотите на община Ивайловград ще допринесе за обогатяване културното наследство на местно ниво, ще подпомогне популяризирането на недвижимите ценности и превръщането им в съществен фактор за развитието на туризма в общината. Дейностите, свързани с опазване на културните ценности и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство и предписанията за опазване на недвижимите културни ценности от Историческия музей - Ивайловград.

Съгласно друго правителствено решение се учредява безсрочно възмездно право за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него. Правото на строеж е върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост, в землището на град Шумен, с площ 70 кв. м. Съоръженията ще се ползват от Изпълнителна агенция „Борба с градушките”. Имотът е в района на дейност на Североизточно държавно предприятие, решиха още министрите на днешното си редовно заседание.

За срок от 10 години на община Ардино безвъзмездно се предоставя за управление на имот - публична държавна собственост. Имотът се намират в област Ардино, община Кърджали, село Дойранци и представлява археологическа недвижима културна ценност „Късноантична и средновековна крепост“. Предоставянето на имота на община Ардино ще допринесе за обогатяване културно-историческото наследство на местно ниво, ще подпомогне популяризирането на недвижимата ценност и превръщането й в съществен фактор за развитието на туризма в общината. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност от Регионален историческия музей - Кърджали.

Министерството на културата получи за управление държавен имот в град Костинброд. Имотът, с площ 1 999 кв. м, попада в рамките на обект „Късноантична резиденция скретиска/ранновизантийска Кретискара и Ротонда“ и е класифициран като археологическа недвижима културна ценност. Теренът ще се управлява от Министерството на културата с цел опазване на археологическата находка.

На община Перник се прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху имот - държавна собственост. Имотът, намиращ се в гр. Перник и представляващ три сгради и два самостоятелни обекта, е необходим на общината за съхранение, опазване и ремонт на общинска техника за поддръжката на инфраструктурата на населените места на нейната територия. Това ще спомогне за изпълнение на и вменените й по закон задължения по поддръжка на пътища и благоустрояване.

Висшият съдебен съвет получава управлението върху имот - публична държавна собственост, за нуждите на Административен съд - Търговище. Той ще бъде използван за разкриване на Регистратура за класифицирана информация в Административния съд. Имотът се намира на ул. „Митрополит Андрей“ №51 в град Търговище и представлява самостоятелен обект на петия етаж в сграда №1.