Кабинетът прехвърли на четири общини собствеността върху училища

  • 31 август 2016, 13:24
  • Default profile Автор Димитър Лазаров
Medium uchilishte

uchilishte2

Правителството предостави на общините Чирпан, Бяла Слатина, Кнежа и Завет имоти за нуждите на общински училища, които досега са били дадени за управление на Министерството на земеделието и храните. Община Бяла Слатина получи четири терена с обща площ от близо 85 дка с построени в тях учебна зала, физкултурен салон, две общежития, хангар и други сгради, за поддържането на които общината ще осигури средства. Имотите ще бъдат ползвани от Професионалната агротехническа гимназия "Н. Й. Вапцаров" в града.

На община Чирпан е предоставена собствеността върху Професионалната гимназия по селско стопанство с терен от 81 дка, заедно с построените на него сгради. Община Кнежа сполучи терен с площ от 136 дка, заедно с 13 построени сгради, както и други шест със стопанско предназначение. Те са за нуждите на Професионалната гимназия по земеделие "Стефан Ценов".

За нуждите на Професионалната гимназия по земеделие "Климент Тимирязев" правителството предостави на община Завет дворно място от 66 дка и 14 построени в него сгради. Правителството одобри и продажбата на пет имота, собственост на "Български пощи" ЕАД. Те се намират на територията на градовете Стара Загора, Търговище, Благоевград и Димитровград и вече не са необходими за изпълнение на основната дейност на дружеството. "Български пощи" ЕАД получи право да продаде и част от сграда в с. Стамболово, област Хасково. Имотът е изгубил предназначението си и не се ползва. Съсобственикът на останалата част от имота е заявил желание да придобие дела на посочената в нотариалната покана цена. Продажбите са част от мерките на дружеството за намаляване на разходите и подобряване на финансовото състояние на основния пощенски оператор.

Също така правителството отпусна допълнителни 14 143 735 лева на общините за реализирането на разлчини образователни програми.
С решението си днес кабинетът одобри допълнителните трансфери, които са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за осигуряването на дейности по три национални програми – "Оптимизация на училищната мрежа", "Осигуряване на съвременна образователна среда" и "Без свободен час в училище".

С тях ще бъдат закупени материали, необходими за провеждане на практически дейности по учебни предмети, ще бъдат изплатени възнаграждения на преподавателите, замествали свои отсъстващи колеги, и обезщетения на персонала от общинските училища, детски градини и общежития, посочва правителствената пресслужба.

Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за март на тема "Пазители на българския дух" ТУК!