1435317823
Oбщина

Калояново

ВИЖ общините (18 общини)

Община Калояново се намира в Южна България, една от съставните общини на област Пловдив. Има 15 населени места. Обособена е като самостоятелна административна единица през 1979 г.

Община Калояново е с важно транспортно-географско местоположение. През територията й минават основните пътни артерии, свързващи Северна и Южна България.

Землището на община Калояново е един от регионите, притежаващи голям брой археологически паметници, свързани с културно-историческото наследство на българския народ и европейската цивилизация. Регионът е бил сред най-значимите икономически и културни центрове на антична Тракия. През каменно-медната епоха се появяват първите светилищни центрове и храмови комплекси. Най-ранният от тях и най-дълго ползваният е Кукова могила край с. Дуванлий.

В землището на Калояново има селищни могили от неолита (т.нар. Калайджийска могила), от средния неолит (в м. Караорман), на антични поселения в група от седем тракийски надгробни могили в местността Дюнлюка, а около три километра южно от селото, в м. Хисарлъка, още личат останки от римска крепост.

Следи от праисторическо селище и 76 надгробни могили са разкрити и край с. Ръжево Конаре. Праисторическа селищна могила от епохата на  късния неолит има и край село Житница. В близост до селото е разкрита богата находка от сребърни монети, сечени по времето на Александър Велики.

В землището около Калояново през древността са съществували още тракийското селище Бендипара и римското Севериус.

През Средновековието първите сведения за Калояново са от софийския католически епископ Петър Богдан Бакшич. По време на османското владичество селото е носило името Селджиково (Селджикьой).  Преименуването на Селджиково в съвременното Калояново става през 1934 г. Изборът на новото име е в чест на българския цар Калоян (неизв. - 1207).

Читалищата са в основата на провеждането на всички културни събития в община Калояново. Във вековната история на селата са се утвърдили и запазили много празници. По-интересните от тях са “Муфканица”- празник на рогатия добитък, който се празнува на Свети Влас - 11 февруари, единствено в село Калояново, и Кукерските празници на Сирни Заговезни.

Официален празник:

5 юни (Свети Дух)

КОНТАКТИ:

Адрес: Калояново, пл.Възраждане 6

Телефон: 03123 2221 и 2460
Национален телефон: 0800 14 959
Факс: 03123 2412
E-mail: kaloianovo@mail-bg.