1435317823
Oбщина

Калояново

ВИЖ общините (18 общини)

Населените места в община Калояново са: Калояново, Житница, Дълго поле, Главатар, Ръжено Конаро, Дуванлий, Горна Махала, Песнопой, Сухозем, Бегово, Отец Паисиево, Долна Махала, Иван Вазово, Черноземен.