1435325354
Oбщина

Казанлък

ВИЖ общините (11 общини)

Община Казанлък е разположена в централната част на Република България. Намира се в подножието на Стара планина в Казанлъшката котловина, която е част от Розовата долина. Тя граничи на север с общините Севлиево, Габрово и Трявна, на изток с община Мъглиж, на юг с общините Стара Загора и Братя Даскалови, а на запад с община Павел Баня.

Територията й е 634.626 кв. км или 12.3% от територията на Старозагорска област, 2,3% от територията на Южния централен район за планиране и приблизително 0.6% от територията на страната. Най-голяма площ заемат земеделските територии - общо 275604 дка (43.4% от площта на общината при средно за страната 58.7%). Обработваемата земя в земеделските територии е с обща площ 190 282 дка.        Горските територии заемат 276816 дка (43.6%при средно за страната 33.6%). Залесената част е 275604 дка, или 43.4 % от територията на общината. Този процент определя т.н. “лесистост на територията”, значително по-висока от средната за страната – 31.7%.

Населените места в община Казанлък са Бузовград, Голямо Дряново, Горно Изворово, Горно Черковище, Долно Изворово, Дунавци, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Средногорово, Хаджидимитрово, Черганово, Шейново, Шипка, Ясеново.

Казанлък e най-големият необластен град в България, втори по големина в Област Стара Загора и десети по големина икономически център. Намира се в центъра на България между Стара планина и Средна гора.

Контакти:

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252
За сигнали: 0431/98 357