Кмет и синдикати подписаха за система на предучилищното и училищно образование

  • 17 януари 2019, 12:32
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium k 1

Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова подписа колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищно образование в общината. Синдикатите бяха представени от трима -  Петя Станчева, председател на Общинска организация на Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България /СРСНПБ/, Румяна Големанска, председател на Общински координационен съвет на Синдикат  на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България – гр. Ловеч, и Иво Райнов, председател на Регионален синдикат “Образование” към Конфедерация на труда “Подкрепа” – гр. Ловеч. На срещата присъства и заместник-кметът Венцислав Христов. Договорът е двугодишен и бе подписан на 16 януари т.г. в община Ловеч.

Страните по колективния трудов договор се задължават в хода на социалното партньорство да проявяват взаимно уважение, зачитане и съгласуване на интересите си за осигуряване на необходимите условия за функциониране на предучилищното и училищно образование. Документът урежда въпросите на трудовите, осигурителните и социалните отношения, и на жизненото равнище, които не са уредени с повелителни разпоредби на Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове.

За системата на предучилищното и училищното образование се определят минимални основни работни заплати и се прилагат от влизането в сила на съответното РМС  от 29.12.2018 г. за увеличаване на стандартите за делегираните от държавата дейности по образованието. Решението на МС е за 20 % увеличение, считано от 01.01.2019 г.

Страните се договориха и за повече отпуск за многодетните майки. На основание чл. 168 от КТ на работничка или служителка, член на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, се предоставя допълнителен платен годишен отпуск. При  две  деца до 18-годишна възраст – три  работни дни, а при три и повече деца до 18-годишна възраст – пет работни дни платен отпуск за всяка календарна година.