Кмет иска да си партнира с наш и американски университет

  • 19 януари 2021, 18:31
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium %d0%90%d0%a3%d0%91 2018  2

Предложение за меморандум за сътрудничество между Община Благоевград и висшите учебни заведения на територията на Община Благоевград отправи към ректорите кметът инж. Румен Томов.

На среща с ръководствата на Югозападния универститет, Американския  университет, Колежа по туризъм и колежа по икономика и мениджмънт се коментираха възможностите за подобряване на взаимодействието между ръководството на града и университетите в посока на икономическото развитие на града в глобален и дългосрочен план.

Обсъдена бе потенциалната роля на академичния сектор като движеща сила на промяната съвместно с другите заинтересовани страни, икономическите перспективи и предизвикателства пред развитието на Благоевград и необходимостта от разширяване на сътрудничеството на местната власт с университетите и научния сектор. Срещата завърши с предложение за подписване на меморандум за сътрудничество и заявка за създаване на координационен съвет към кмета на Община Благоевград, който да подпомага начертаната вече стратегия на местно икономическо развитие.