Кмет иска Общините да се разпореждат с остатъчния поземлен фонд

  • 14 септември 2020, 11:15
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium 12d6514ee49a440f2f0e389249ad3e7d

Кметът на Петрич, който е и член на УС на Националното сдружение на общините - Димитър Бръчков, коментира с министъра на земеделието Десислава Танева мораториума върху земите по чл. 19. На среща в южния град градоначалникът постави проблема с продължаващия мораториум върху остатъчния земеделски фонд, с който все още Общините не могат да се разпореждат. Мораториум за тях беше налаган два пъти до момента. За територията на община Петрич става въпрос за общо 67 000 дка, от които 11 000 дка са земите с признато, но невъзстановено право на собственост.

30 години след реституцията бившите собственици са починали и много рядко техни наследници могат да определят местоположението и самите стари реални граници на имотите, така че обезщетението да стане по досегашния законов ред.

Кметът Димитър Бръчков потвърди позицията на Сдружението, че е наложително забраната за разпореждане с тази категория земи да отпадне.

 „Опциите в тази посока са свързани с изпълнението на инфраструктурни задачи, инвестиционни проекти и такива по уедряване на земите, което практически ще повлияе върху развитието на всяка една община, предлагайки нови възможности“, посочи Димитър Бръчков.

Това е настояването и на земеделците от района, които, стопанисвайки такива земи, не виждат смисъл да влагат средства и да развиват стопанствата си, защото практически нямат перспектива, тъй като са само временни ползватели на имотите.

Кметът припомни, че справка, направена сред всички български общини по инициатива на НСОРБ, е показала, че през годините са постъпили минимален брой преписки за изпълнение на съдебни решения за възстановяване правото на собственост върху тези земи. С тях обаче не могат да се разпореждат местните власти, а това сериозно спъва реализирането на инвестиционни предложения. Заради това НСОРБ иска пълно вдигане на мораториума върху разпореждане с остатъчния поземлен фонд. В случай, че това решение не бъде прието, от Сдружението предлагат компромисен вариант – разпореждането с тези земи да става само за инвестиционни проекти с решение на Общински съвет, при мнозинство от 2/3.

Снимка: Община Петрич