"Кмет на месеца" е интересно начинание в полза на общините

  • 21 април 2014, 05:32
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 530f5175b1e71

Градоначалникът на Казанлък е една от номинациите на Kmeta.bg в конкурса "Кмет на месеца", като през април ще се оценяват положителните ЕКО практики в населените места.


Галина Стоянова получи номинация заради множеството реализирани инициативи свързани с положителните екопрактики.


- Г-жо Стоянова, какво е оценката Ви за конкурса "Кмет на месеца" и темата на месеца "Положителни ЕКО практики в нашия град?


- Това е едно много добра инициатива на екипа на Kmeta.bg, която дава възможност на кметовете в България да представят своята работа в различни направления.


Инициативата е полезна както за нас, за да обменим добри практики, идеи, инициативи, така и за самите граждани, които виждат какво се прави в общината, дори и когато тези дейности остават "невидими" за тях, например - една реконструкция на Градската пречиствателна станция за отпадни води край село Овощник, община Казанлък.


Тази дейност е мащабна, а очакваните резултати за подобряване на екосистемата в района Казанлък-Стара Загора, наистина са впечатляващи.


Така че, конкурсът - през март в сферата на културата, през април - в сферата на екологията, дава заявка за интересно начинание в полза на общините и гражданите.


- Как си обяснявате номинацията Ви в конкурса на Kmeta.bg?


- Искрено се надявам, че това се дължи на динамичната работа на ръководството на общината, насочена към подобряване на околната среда в Казанлък и населените места и на водената от нас правилна екополитика.


Общината работи в много направления, различни специалисти от администрацията са включени в различни проекти с европейско финансиране и обекти от общинския бюджет с цел подобряване на градската екосистема и тази на общината като цяло.


Гласуването във вашия сайт за мен като кмет на Казанлък е знак, че хората оценяват нашите усилия в тази посока и ги подкрепят. Освен това, Казанлък е сърцето на България. 


- Какви еко-практики прилагате във вашия град?


- Община Казанлък, спазвайки екологичното законодателство и отговаряйки на нуждите на своите граждани, реализира проекти и инициативи, свързани с устойчивото ползване на природните ресурси и тяхното опазване.


Опазването на водните ресурси е свързано с модернизация на пречиствателната станция на общината и изграждане на нова ВиК-инфраструктура в населените места.


Във връзка с екологосъобразното третиране на отпадъците община Казанлък е част от Регионалното сдружение за управление на отпадъците, като на нейна територия ще бъде изградена Претоварна станция. С цел подобряване на околната и жизнената среда в момента се реализира проект за рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в парк "Розариум" и лесопарк "Тюлбето" със свързваща ги велоалея", чрез който ще се обновят и модернизират 21 850 кв.м паркова площ за близо 50 000 жители на Казанлък.


- По какви проекти работите още?


- За периода 2011 г. към април 2014 г. за община Казанлък са одобрени и се работи по екопроекти в направления "Подобряване на околната и жизнена среда", "Управление на отпадъците" и "Енергийна ефективност". Проектите са на обща стойност 58 821 349,35 лева.


Това съответно са: подобряване на околната и жизнена среда; управление на отпадъците и енергийна ефективност.


- Какви еко мероприятия предстоят да се случат през месец април?


Месец април е месец на природата - честваме Седмицата на гората, Денят на Земята - 22 април, обявена е кампания "Да изчистим България за един ден", предстоят и светлите Великденски празници. Именно на този месец са посветени екоинициативите на Община Казанлък.


На 1-ви април започна залесяването на 9 декара изгоряло младо насаждение - червен дъб в района на местността "Каракос", землище с.Овощник - общо ще бъдат залесени 3560 фиданки.


На 11 април служители от общинска администрация и ученици от ПГ "Иван Хаджиенов" и Техникума по транспорт и транспортен мениджмънт залесиха 110 кипариса в района на лесопарк "Тюлбето", като по желание на дарителите акцията ще бъде ежегодна с идеята е да се поднови и обогати растителността в лесопарка.


Ще посоча и редица екомероприятия във връзка с реализирането на проект "Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие" - обект "Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в Парк "Розариум" и Лесопарк "Тюлбето" със свързваща ги велоалея".


Ще бъдат засадени 88 иглолистни дървета, 244 широколистни дървета, 1570 храсти, 2300 цветя, основно рози. 


- Какво още бихте направили за околната среда на Казанлък?


- Като кмет и като гражданин на Казанлък считам, че всеки един човек трябва сам да осъзнае необходимостта от опазването на природните красоти и ресурси на нашата община, защото, ще цитирам: "Ние не сме наследили земята от нашите деди, а сме я взели назаем от децата си".


Усилията на всички административни органи и граждани трябва да са насочени към възпитанието на екологично съзнание в най-ранна детска възраст. Това според мен е начинът да превърнем Казанлък в по-добро място за живеене.


- В какво се състои и какъв е потенциалът на Казанлък?


Потенциалът на общината е огромен и бих казала - във всички сфери на живота - икономически, обществен, културен, туристически, образователен. Казанлък е не само географският център на България. Той е столица на Долината на розите и тракийските царе. Казанлъшката маслодайна роза е емблемата на България във всички континенти и краища на света.


Тук, в тази неповторима долина, има повече от 1500 тракийски могили, над 20 от тях са разкрити и показват уникални артефакти от времето на древната тракийска цивилизация. Това е предпоставка за развитие на културния туризъм и интересът към Казанлък е факт на световно ниво.


В града работят водещи промишлени предприятия почти във всички области на машиностроенето и леката промишленост, а съществуващият бизнес климат е подходящ за бъдещи инвестиции. В сферата на образованието - тук се намира Националната школа по физика, която подготвя талантливите млади физици - участници във всички световни първенства и олимпиади.


Казанлък е градът на художниците, на писателите, на фотографите, на музикантите. Това е градът на Чудомир, на акад. Петко Стайнов, на Иван Милев, Дечко Узунов, Ненко Балкански. Казанлък е невероятен град - хармония от природа, древна история, паметници на културата и много талантливи хора, които живеят и работят тук за неговото развитие.


*Гласувайте в конкурса "Кмет на месеца", подкрепете добрите еко практики на общините.