"Кмет на месеца" популяризира иновациите

  • 28 май 2014, 12:57
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a5872105978

Порталът на българските общини Kmeta.bg даде старт на третото издание на конкурса "Кмет на месеца", а през май избрахме темата "Добрите практики и иновации в българското образование".


Номинирахме кмета на Златоград Мирослав Янчев заради ангажираността на местната администрация да подобри материалната училищна база.


Традиционно екипът на Kmeta.bg търси за коментар номинираните градоначалници, за да разкажат повече за дейността си.


По думите на Мирслав Янчев подобни инициативи, като "Кмет на месеца", са изключително полезни и от гледна точка на това, че стимулират активността на местната общност, обединявайки определени групи по интереси.


- Г-н Янчев, на 12 май стартира третото издание на конкурса на Портала на българските общини Kmeta.bg "Кмет на месеца". Как оценявате конкурса и факта, че сте номиниран по темата "Добрите практики и иновации в българското образование"?


- Общините имат многоспектърна дейност и инициативи като "Кмет на месеца" създават условия за обмяна на опит, идеи и добри практики в различни сфери на обществения живот. Подобни начинания популяризират иновации, които могат да се мултиплицират в други райони и така да се подобри начинът на живот. Те са изключително полезни и от гледна точка на това, че стимулират активността на местната общност, обединявайки определени групи по интереси.


- Колко са учебните и детски заведения на територията на община Златоград?


- Златоград, като център на просветното дело в Средните Родопи още от XIX век, винаги е бил пример за това как инициативите за обществено развитие, с подкрепата на местната власт, намират реализация и оставят добра следа в историята на родопския край.


Благодарение на ползотворното сътрудничество между местните първенци и будното население, реализирано в далечната 1852 година, се поставя началото на светското образование в Златоград, което прави нашия град образователен, просветителски и културен център в Средните Родопи. В основата на икономическия ни и духовен напредък през годините, винаги е стояло доброто образование.


Днес, 162 години по-късно, тази мисия е поета от пет целодневни детски градини, една професионална гимназия, две средни общообразователни училища и три основни училища, развиващи дейност на територията на общината.


- В бюджета за 2014 година заделени ли са средства за ремонти на училища и детски заведения?


- Грижата за поддържане и подобряване на материалната база в училищата и детските градини на територията на Община Златоград е поделена между местната власт и директорите на учебните и детски заведения.


Всички учебни звена в общината са с делегиран бюджет и приоритетите се определят след съвместни дискусии. През настоящата година се изготвя новия Общинския план за развитие за период 2014-2020 година. Участието на ученици и учители, като заинтересована страна, във фокус-групите мотивира местната власт да предложи на ръководствата на висши учебни заведения база за стаж на студенти в различни области: туризъм, етнология, културология, минно дело, спорт, специалности, в областта на приложното и изобразително изкуство.


Всяка година в общинския бюджет се залагат средства за поддръжка на плувен басейн, като в учебната програма, на едно от училищата в града, е заложена дисциплина "плуване". Направените мащабни инвестиции в образователната инфраструктура биха били самоцелни, ако те не подпомагат младите хора и децата както при обучението, така също и в свободното им време. В Община Златоград има модерни спортни съоръжения, които се поддържат със средства от местния бюджет - закрит плувен басейн, реновиран стадион с лекоатлетическа писта и закрита спортна зала, игрище за хокей на трева, открити спортни и детски площадки.


- Как общината подпомага деца с изявени дарби?


- Успехите на златоградските ученици ме карат да бъда горд кмет на една малка община, но с доказани постижения на регионални, национални олимпиади и международни състезания в областта на спорта, чуждоезиковото обучение, литературата, историята. Изявите на талантливите деца винаги са подпомагани от местната власт, организационно и финансово.


- По какъв начин инвестирате в модерно и качествено образование?


- Инвестицията в знание и образование на нашите деца е най-важната инвестиция. Затова ние се стремим да създадем условия за качествено образование и възможности за реализация на младите хора тук в общината, чрез подобряване визията на населените места и реализиране на проекти, финансирани от различни донорски организации. Въвеждането на нови информационни технологии и интернет достъпа във всяко училище разширява възможностите на учениците да контактуват с побратимените си училища от Европа и Япония. Местната власт е в основата на създаване и подпомагане на международните връзки, поддържани от училищата в общината.


- Вие се стремите образователната система в общината да се развива с разбирането, че подрастващите са главната ценност в нея. Как го постигате?


- Стремим се образователната система в общината ни да се развива чрез съхраняване на добрите традиции и отваряне към високотехнологичните новости.


*Гласувайте в конкурса "Кмет на месеца" на www.kmet.kmeta.bg