Кмет пита гражданите за ремонт на булевард

  • 24 ноември 2018, 17:32
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium

Община Сливен предоставя на вниманието на гражданите проектно предложение за благоустрояването на бул. „Хаджи Димитър“. Общинското ръководство дава възможност на сливенчани да внасят конкретни предложения и мнения по изготвената актуализация на проекта за благоустрояване на булеварда. Те могат да бъдат изпращани на: kmet@sliven.bg.

Инвестиционният проект, свързан с благоустрояване по бул. „Хаджи Димитър“ обхваща площ с граници на юг до регулирано кръстовище с бул. „Хаджи Димитър“, като не изменя организацията на движение на кръстовището, с изключение на временната. На север е до контактната зона с последното благоустройство пред сграда на Общинска администрация. На изток и на запад проектът навлиза в улиците при кръстовищата с различен обхват, решен спрямо локацията за реализиране на завършеност, систематична принадлежност и устойчивост. Проектната разработка обхваща широк набор от проучвания поради спецификите на обекта – централна градска част, ограничения от реализирани проекти, изменения на регулация, оформяне на нови кръстовища, и в цялост необходимостта от създаване на устойчива функционална среда, централна инфраструктура с адекватност към социалния характер и др.

С разработката и нова структура ще се подобри значително визуалната комуникация, както с обекта, така и в цялост за централна градска част. Приоритет са пешеходците, осигуряване на безопасност за всички участници в движението и същевременно постигане на функционалност за устойчива и модерна централна градска част.